Salta navegació principal
Panels sectorials

Panels sectorials

Reunió amb vista a ciutat

Les Regles de categoria de producte (RCP) són un document imprescindible per a l'elaboració i verificació de Declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb la Norma Internacional ISO 14025. Aquestes regles, que estableixen els criteris per a l'elaboració de l' Anàlisi de cicle de vida (ACV), es poden emetre com a normes nacionals, europees o internacionals, o bé per un Programa de verificació de DAP reconegut.

En cas que no hi hagi unes RCP específiques per a un sector, AENOR crea panells sectorials representatius formats per la indústria (associacions sectorials, empreses fabricants o clients del producte, etc.), laboratoris, Administracions Públiques i altres parts interessades.

Els panells presenten una proposta de RCP que se sotmet a consulta pública al web d'AENOR, ​perquè s'aprovi posteriorment dins el programa GlobalEPD. El mode de treball dels panells sectorials es defineix en les Regles ​​generales del programa GlobalEPD.

En el sector d'alimentació, AENOR ha constituït el panel de fruits secs.

En els sectors productius diferents de l'edificació i obra civil o l'alimentació, AENOR ha constituït el panell de ​mobles.