Salta navegació principal
Panels sectorials

Panels sectorials

Reunió amb vista a ciutat

Construcció, alimentació i altres indústries 

Les Regles de categoria de producte (RCP) són un document imprescindible per a l'elaboració i verificació de Declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb la Norma Internacional ISO 14025.

Aquestes regles, que estableixen els criteris per a l'elaboració de l'Anàlisi de cicle de vida (ACV), es poden emetre com a normes nacionals, europees o internacionals, o bé per un Programa de verificació de DAP reconegut.

En el cas de no comptar amb unes RCP específiques per a un sector, AENOR crea panells sectorials representatius formats per la indústria (associacions sectorials, empreses fabricants o clients del producte, etc.), laboratoris, Administracions Públiques i altres parts interessades, que presenten una proposta de RCP sotmesa a consulta pública en el web d'AENOR, per a la seva posterior aprovació dins el Programa GlobalEPD. El mode de treball dels panells sectorials es defineix en lesRegles generals del Programa GlobalEPD.

En el sector d'alimentació, AENOR ha constituït el panel de fruits secs.

En els sectors productius diferents de l'edificació i obra civil o l'alimentació, AENOR ha constituït el panell de ​mobles.