Salta navegació principal
Panell GlobalEPD per a morters i SATE
Instal·lació d'un sistema SATE

Panell GlobalEPD per a morters i SATE

Panell GlobalEPD per a morters i SATE

Aquest panell sec​torial​ estableix els criteris per a les declaracions ambientals de morters i sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és l'Administrador del programa GlobalEPD​ de verificació de declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb les normes ISO 14025 i EN 15804.

logoGlobalEPD

Aquest panell cobreix els sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE)​ per a construcció i les següents famílies de morters:

 • Morters per a obra de paleta

 • Morters per a la col·locació de rajoles ceràmiques​​​

 • Morters per a juntes

 • Morters per a revocació i lliscat

 • Morters per a impermeabilització

 • Morters per a recrescuts i acabats de terres

 • Morters de reparació

 • Morters de passivació d'armadura i ponts d'adherència

 • Morters de farciment

Presidència: Miguel García Tejera, CEPCO​

​Secretaria: Robert Benedé Angusto, ANFAPA​

Tècnics de les organitzacions següents participen en el panell de morters i SATE:

 • Associació de fabricants de morters i SATE (ANFAPA) ​
 • Confederació Espanyola d'Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO)
 • Baumit, S.L.
 • Caparol España S.L.
 • Cromology S.L.
 • Gruppo Ivas
 • Ibercal Morteros, S.L.
 • Mapei Spain, S.A.
 • ParexGroup Morteros, S.A.U.
 • Propamsa, S.A.U.
 • Sika, S.A.U.
 • Sain Gobain Weber Cemarksa, S.A
 • Sto SDF Ibérica S.L.U.
 • Associació de Fabricants de Morter (AFAM)
 • Associació de Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants (AFELMA)
 • Associació Nacional de Poliestirè Expandit (ANAPE)
 • Associació Nacional de Fabricants de Materials Aïllants (ANDIMAT)
 • Institut Andalús de Tecnologia (IAT)
 • Lavola 1981 S.A.
 • ​AENOR​ Internacional ​​​

Aïllants tèrmics

Marca N de producte certificat

​​​​La marca ​está reconeguda com a marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del CTE​​​​​​​​​