Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Declaracions ambientals de producte>Panels sectorials>Panell GlobalEPD per a productes amb base guix per a construcció
Panell GlobalEPD per a productes amb base guix per a construcció
Plaques de guix laminat apilades

Panell GlobalEPD per a productes amb base guix per a construcció

Panell GlobalEPD per a productes amb base guix per a construcció

Aquest panell sec​torial​ estableix els criteris per a les declaracions ambientals de productes en base guix per al seu ús a la construcció, com plaques de guix laminat (PYL), plaques d'escaiola o guix en pols​​

​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és l'administrador del programa GlobalEPD​ de verificació de declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb les normes ISO 14025 i EN 15804.


​El panell de productes ​amb base guix per a la construcció cobreix les famílies de productes següents:

 1. Productes de guix " en pols", tant a granel o com ensacats, que comprèn els diferents tipus de guixos, escaioles, adhesius i morters base guix disponibles al mercat per a l'aplicació manual o mecànica

 2. Plaques de guix laminat (PYL), és a dir els productes coberts per la Norma Europea UNE-EN 520 i els seus possibles derivats, com els transformats amb aïllament tèrmic i acústic, les PYL procedents de processos secundaris o les denominades plaques de trillatge

 3. Productes "prefabricats", incloent-hi panells de guix per a l'execució d'envans, plaques d'escaiola per a sostres continus o desmuntables o plaques de guix reforçades amb fibres

 4. Elements decoratius

Presidència: Miguel García Tejera, CEPCO

​Secretaria: Lourdes Díez Reyes, ATEDY​​

Tècnics de les organitzacions següents participen en el panell de productes d'acer:

 • El Alteron, SL
 • Knauf Gmbh Sucursal en España
 • Saint Gobain Placo Iberica, SA
 • Yesos Ibéricos, SA
 • Yesos Rubio C.B.
 • LAVOLA
 • Confederació Espanyola de Fabricants de Productes de Construcció, CEPCO
 • Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, ATEDY
 • AENOR Internacional