Salta navegació principal
Panel GlobalEPD per a productes d'argila cuita
Edificació amb teules

Panel GlobalEPD per a productes d'argila cuita

Panel GlobalEPD per a productes d'argila cuita

Aquest panell sec​torial​ estableix els criteris per a les declaracions ambientals de productes ceràmics, com maons i teules​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és l'administrador del programa GlobalEPD​ de verificació de declaracions ambientals de producte (DAP) de conformitat amb les normes ISO 14025 i EN 15804.

Si no hi ha regles de categoria de producte (RCP) aplicables a una família de productes, AENOR crea panels sectorials representatius formats per la indústria (associacions sectorials, empreses fabricants o clients del producte, etc.), laboratoris, administracions públiques i altres parts interessades.​

logoGlobalEPD

​El panell de productes d'argila cuita cobreix les teules i peces auxiliars, les peces i accessoris d'argila cuita per a fàbrica d'obra de paleta protegida, les peces i accessoris d'argila cuita per a fàbrica d'obra de paleta no protegida, les llambordes i accessoris d'argila cuita, els revoltons i cassetons d'argila cuita i els taulers ceràmics​.

Presidència: Miguel García Tejera​, CEPCO.

​Secretaria: Elena Gracia Iguacel, HISPALYT​​

Tècnics de les organitzacions següents participen en el panell de productes d'acer:

  • Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules d'Argila Cuita (HISPALYT)
  • Confederació Espanyola d'Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO)
  • Cerámica Malpesa.
  • Cerámica La Paloma
  • Hermanos Diaz Redondo
  • Cerámica La Unión
  • Hijos De Francisco Morant
  • Lonjas Tecnología
  • Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF
  • AENOR Internacional​​

Teules d'argila cuita

Marca N de producte certificat

​​​La marca ​està reconeguda com a marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del CTE​​​​​​​

Peces d'argila cuita

Marca N de producte certificat

​​​La marca ​està reconeguda com​​​​ a​ marca de qualitat voluntària que contribueix al compliment de les exigències bàsiques del CTE​​​​​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció