Salta navegació principal
Declaracions ambientals de productes per a edificació

Declaracions ambientals de productes per a edificació

Taula de treball amb projecte d'edificació sostenible

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Les declaracions ambientals de producte (DAP) tenen una importància creixent per a la indústria de la construcció, a causa tant d'iniciatives legislatives de les administracions públiques com dels requisits de compra pública i privada

El Programa GlobalEP​D d'AENOR usa la Norma Europea UNE-EN 15804 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció​,​ publicades pel Comitè Europeu de Normalització (CEN) per a la verificació de DAP de productes i serveis de construcció.

Les DAP se citen en textos legals com el Reglament europeu​​ 305/2011 de productes de construcció o el Reial decret 187/2011, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia, que transposa la Directiva​ 2009/125/CE​.

Les Declaracions GlobalEPD per a alguns productes estan inscrites al Registre General del ​Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) del Ministeri de Foment com a certificacions mediambientals de l'anàlisi del cicle de vida dels productes.

Les DAP es valoren en esquemes de certificació ambiental d'edificis i se citen en els criteris de Compra Pública Ecològica (Green Public Procurement) de la Comissió Europea.​

​Les Declaracions ambientals són una eina de comunicació i transparència per als fabricants de materials de construcció, que AENOR publica com a part de l'emissió en el Programa GlobalEPD​​​​​​​​​​.

El Codi Tècnic de l'Edificació​ és el marc normatiu i reglamentari que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que estableix la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE). El​ Registre General del CTE permet incloure certificacions ambientals, com indica l'article 2 Organització de l'Ordre VIV/1744/2008:

​​2. En el registre general dels CTE s'inscriuran, d'acord amb el que preveu l'article 4 del CTE:

c.3 Las certificacions mediambientals de l'anàlisi del cicle de vida dels productes i altres avaluacions mediambientals dels edificis.​

El setembre del 20​15 es van incloure per primera vegada certificacions ambientals en aquest registre: les Declaracions GlobalEPD veri​ficades per AENOR per a productes llargs d'acer i ciments.​​​​​​​​​​

En l'àmbit privat, les DAP es reconeixen en esquemes de certificació d'edificis d'àmplia difusió com l'americà LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), el britànic BREEAM (BRE Environmental Ass​essment Method) o l'espanyol VERDE.​

La informació continguda en les DAP també es fa servir en les anàlisis de cicle de vida (ACV) dels edificis que s'exigeixen en aquest tipus de segells ambientals.

​​​Les regles de categoria de producte (RCP) utilitzades en construcció a Europa es basen en la norma EN 15804, desenvolupada al CEN/TC 350 de construcció sostenible, que es desenvolupen en el Comitè Tècnic de Normalització corresponent a cada família de productes ​o en programes com GlobalEPD.

Diverses famílies de productes han desenvolupat les seves pròpies RCP com a norma europea, com per exemple:

  • EN 16485 per a fusta ​serrada i fusta en rotlle

  • EN 16783​ per a aïllament tèrmic

  • EN 16908 per a ciments i calçs

  • ​​EN 16757​ per a formigó i elements de formigó

Les RCP desenvolupades pel Programa GlobalEPD d'AENOR es poden trobar al panell sectorial​​​ corresponent.

AENOR fa servir aquestes RCP per a la verificació de les declaracions ambientals dels productes coberts.

Estrelles de bandera europea sobre trencaclosques
Acords bilaterals de reconeixement de DAP

​Para donar suport a la internalització de les empreses, AENOR està assolint acords bilaterals de reconeixement mutu amb els principals programes ​de verificació de DAP

Més informació

Logotip Associació ECO Platform
ECO Platform

​​​​AENOR és ​membre fundador de l'Associació Europea​ ECO Platform i pot emetre Declaracions ambientals amb el logotip ECO Platform EPD EN 15804 VERIFIED™​​​

Més informació