Salta navegació principal
Marca N de producte certificat

Marca N de producte certificat

Placa de certificat de marca N de producte

Confiança per a les empreses i els consumidors

La Marca N d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat de producte, amb el suport d'una tercera part independent, AENOR, líder en certificació.

Evidencia el compliment dels requisits definits en normes o especificacions tècniques i constitueix un element diferenciador en el mercat, que millora la imatge dels productes i genera confiança entre clients i consumidors:

  • Confiança envers la mateixa organització i envers els clients, els accionistes, els empleats, les administracions públiques i l'entorn social de l'empresa.
  • Confiança en la qualitat i en la seguretat dels seus productes i serveis.

La Marca N d'AENOR no és obligatòria; és el fabricant qui sotmet de forma voluntària el seu producte a un examen complet per part d'organismes i especialistes independent mitjançant el qual es manifesta que una organització, producte, procés o servei compleix els requisits definits en unes normes o especificacions tècniques.

Per certificar cada producte, AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació en el qual s'indiquen les normes i especificacions tècniques, els procediments de certificació i les particularitats aplicables.

El logotip està reconegut en l'àmbit global per usuaris públics i privats, i facilita la comercialització a tot el món de més de 100.000 productes certificats. 


Beneficis

 

Amb la certificació​ d'AENOR, tot és més senzill​

Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients.

  • La marca N és el referent per a productes construcció i elèctrics
  • La marca N​ simplifica la recepció a l'obra dels productes, en garantir una tercera part independent les prestacions del producte
  • El reconeixement internacional d'AENOR facilita l'obertura de nous mercats

Distintiu de qualitat

 

Garantia de compliment de requisits públics i privats​

La marca AENOR​​​ N és el distintiu amb més nombre de reconeixements del Ministeri de Foment, com​:

  • ​Distintiu de Qualitat al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
  • Distintiu Oficialment Reconegut (DOR) de conformitat amb la Instrucció de Formigó Estructural ​ (EHE-08)
  • Distintiu Oficialment Reconegut (DOR) de conformitat amb la Instrucció para la recepció de ciments (RC-08)​
 

​​​​

Societat
Marca N en la societat

La marca N AENOR de producte constitueix un element totalment diferenciador, que està present a totes les llars i a la societat. Podem trobar-la en qualsevol producte del nostre dia a dia, i certifica una garantia inequívoca que compleix els requisits específics.


El més buscat


​​​​​Comitè CTC 001 de plàstic certificat