Salta navegació principal
Marca N

Marca N

Placa de certificat de marca N de producte

​​​​​La ​marca AENOR ​ ​ és el símbol de la qualitat i seguretat de producte, amb el suport d'una tercera part independent, AENOR, líder en certificació.

La ​marca AENOR ​ de producte evidència el compliment dels requisits definits en normes o especificacions tècniques i constitueix un element diferenciador al mercat, millora la imatge dels productes i ​​​​genera confiança entre clients i consumidors:

  • Confiança cap a l'organització i cap als clients, els accionistes, els empleats, les administracions públiques i l'entorn social de l'empresa
  • Confiança en la qualitat i en la seguretat dels seus productes i serveis.​​​

La ​marca AENOR ​ n​o és obligatòria; el fabricant sotmet de forma voluntària el seu producte a un examen complet per part d'organismes i especialistes independents.

El logotip ​ està reconegut en l'àmbit global i facilita la comercialització a tot el món de més de 100.000 productes certificats.​​

Amb la certificació​ d'AENOR, tot és més senzill​

Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients.

  • La marca N és el referent per a productes construcció i elèctrics
  • La marca N​ simplifica la recepció a l'obra dels productes, en garantir una tercera part independent les prestacions del producte
  • El reconeixement internacional d'AENOR facilita l'obertura de nous mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats​

La marca AENOR​​​ N és el distintiu amb més nombre de reconeixements del Ministeri de Foment, com​:

  • ​Distintiu de Qualitat al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
  • Distintiu Oficialment Reconegut (DOR) de conformitat amb la Instrucció de Formigó Estructural ​ (EHE-08)
  • Distintiu Oficialment Reconegut (DOR) de conformitat amb la Instrucció para la recepció de ciments (RC-08)​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat

​​​​

La marca N sobre tubs de plàstic
Plàstic certificat
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca AENOR ​​​ ​​​​de plàstics garanteix les prestacions i conformitat ​dels productes certificats​​​

Més informació

Qualitat
Distintiu de qualitat
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca AENOR ​ facilita la demostració de la conformitat dels productes amb la reglamentació i els plecs de licitació​

Més informació