Salta navegació principal
Què és la Marca AENOR N de producte certificat?

Què és la Marca AENOR N de producte certificat?

El procés de certificació de productes que duem a terme des d'AENOR amb la Marca AENOR N posa de manifest que una organització, producte, procés o servei compleix els requisits definits a les normes o especificacions tècniques que se li apliquen i així és reconegut per una entitat independent com AENOR.

La Marca AENOR N constitueix un element diferenciador en el mercat, fet que millora la imatge de productes i serveis i generant confiança entre clients i consumidors:

 • Confiança envers la mateixa organització i els clients, accionistes, treballadors, administracions públiques i entorn social de l'empresa.
 • Confiança en la qualitat i en la seguretat dels seus productes i serveis.

La Marca AENOR N de producte certificat:

 • És un símbol atorgat per AENOR com a entitat independent i líder en certificació.
 • És una marca reconeguda i valorada per tota la societat, ja siguin usuaris públics o privats, i facilita així la comercialització a tot el món, amb més de 100.000 productes certificats.
 • No és obligatòria, el fabricant sotmet de forma voluntària el seu producte a un examen complet per part d'AENOR, per tal d'assegurar a les empreses i els consumidors de forma objectiva que respon als requisits de qualitat i seguretat establerts a les normes aplicables a cada producte.
 • És complementària a l'obligatori marcatge CE per als productes subjectes a directives o reglaments europeus.
 • Suposa una garantia especialment valuosa per al client o usuari final en els casos de productes no subjectes a aquest marcatge CE.
 • Facilita al mercat productes que superen els requisits bàsics del reglamentari marcatge CE  i els estàndards mínims de qualitat. Així ocorre en determinats sectors, com el del material elèctric de baixa tensió en general (a excepció dels cables) i determinats productes de construcció no estructurals, on és el mateix fabricant el que declara el compliment de les normes, fet que fa més valuosa, si fos possible, la certificació voluntària de productes amb la Marca AENOR N, en sotmetre els productes a estrictes controls i assajos previs al certificat AENOR.

Per certificar cada producte, AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació en què s'indiquen els requisits que han de complir els productes: les normes i especificacions tècniques, els procediments de certificació i les particularitats aplicables a cadascun.

Confiança per a les empreses i els consumidors


Beneficis de la Marca AENOR N

 

Amb la certificació de producte d'AENOR, tot és més senzill. Una Marca AENOR N, líder de qualitat, proporciona confiança als clients.

 • És el referent per a productes de construcció i elèctrics
 • Simplifica la recepció a l'obra dels productes, en garantir les prestacions del producte per part d'una tercera part independent
 • El reconeixement internacional d'AENOR facilita l'obertura de nous mercats

Distintiu de qualitat

 

Garantia de compliment de requisits públics i privats. La Marca AENOR N és el distintiu amb més nombre de reconeixements, com:

 • Distintiu de qualitat en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) 
 • Distintiu oficialment reconegut (DOR) de conformitat amb la Instrucció del formigó estructural (EHE-08) 
 • Distintiu oficialment reconegut (DOR) de conformitat amb la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08)
 
​​​​

Marca AENOR N a la societat

La Marca AENOR N de producte constitueix un element totalment diferenciador, que està present a totes les llars i a la societat. Podem trobar-la en qualsevol producte del nostre dia a dia, i certifica una garantia inequívoca que compleix els requisits específics.

Marca AENOR N d'edifici sostenible

Notícies

Abril 2023 - ​Núm. 390

Nous productes se sumen al compromís amb la sostenibilitat

La indústria de l'acer per a la construcció afegeix nous productes amb Marca AENOR N Sostenible.


Llegiu-ne més...

Desembre 2022 - Núm. 386

Nova certificació per a sistemes constructius industrialitzats

Un nou esquema de certificació d'AENOR cobreix el comportament, la fabricació i la instal·lació dels sistemes constructius industrialitzats per a edificis construïts a partir d'elements prefabricats de formigó.

Llegiu-ne més...

Setembre 2022- ​Núm. 383

Demostrant sostenibilitat integral en l'acer

​El sector siderúrgic espanyol ha aconseguit les primeres certificacions Marca AENOR N sostenible per als productes elaborats a 14 fàbriques.

Llegiu-ne més...

Abril 2022 - ​Núm. 379

Compromesos amb la construcció sostenible

Les demandes de la societat estan fent que el compromís amb la sostenibilitat estigui cada vegada més present en tota mena d'organitzacions, que l'incorporen amb un enfocament ESG (mediambiental, social i de bon govern)

Llegiu-ne més...

Dos segells nous per certificar la sostenibilitat en la construcció

Estructura d'un pont, empreses constructores

Més informació​​​​

Per què utilitzar ciments de la marca AENOR?

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Baixada gratuïta​​​​Amb la N no hi ha sorpresesExclusiu per als nostres clients

Estructura d'un pont, empreses constructores  

El més buscat


​​​​​Comitè CTC 001 de plàstic certificat