Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca AENOR N>Materials de construcció>Elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica
Marca AENOR N d'elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica
Marca N d'elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica

Marca AENOR N d'elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica

Marca AENOR N d'elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica

​​La Marca AENOR N per a aquests elements estructurals certifica la conformitat de productes amb les normes d'aplicació

​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als elements estructurals per al transport i la distribució d'energia elèctrica, i és una certificació reconeguda per les companyies elèctriques i també és reconeguda a diversos països

Els principals productes certificats són: suports de gelosia, suports tubulars, pals de formigó, ferramentes i grapes, tota mena d'aïlladors, pals reforçats de fibra de vidre i folres de protecció antielectrocució de l'avifauna.​​

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats de tot el món ja confien en la nostra marca​​

​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita el reconeixement per part de les companyies elèctriques

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • Especificacions de les companyies elèctriques​

  • Inspeccionar els centres de producció inicialment per comprovar que es disposa dels mitjans i que es fan els controls adequats durant la fabricació

  • Assajar els productes inicialment segons les normes d'aplicació en laboratoris acreditats.

  • Tots els productes que ostenten la marca AENOR se sotmeten a seguiments anuals i els centres on es fabriquen s'inspeccionen almenys un cop l'any.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat ​​