Salta navegació principal
Marca AENOR N d'aparells domèstics
Vista amb diversos electrodomèstics

Marca AENOR N d'aparells domèstics

Marca AENOR N d'aparells domèstics

​La marca N d'AENOR per a aparells domèstics certifica la conformitat amb les normes d'aplicació en seguretat elèctrica​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als productes perquè els diferencia de la resta i en possibilita l'elecció per part dels consumidors i la introducció en múltiples i exigents mercats fora d'Espanya.

Per a la certificació d'aquests productes, AENOR disposa de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) núm. 1/C-PR275 (es pot consultar el detall de l'abast acreditat vigent a la pàgina web de ENAC).

Una vegada obtinguda la marca N, en ser signant del CENELEC Certification Agreement (CCA), AENOR pot emetre Notification of Test Results (NTR) per a l'obtenció de les marques d'altres organismes signants com IMQ (Itàlia), VDE (Alemanya), LCIE (França), etc.


Aparells domèstics, de conformitat amb les normes de la sèrie UNE-EN 60335​​

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats de tot el món ja confien en la nostra marca​​

​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als seus productes i confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a nombrosos mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • La marca N per a aquests productes és una marca que es reconeix en nombroses licitacions
  • De la reglamentació espanyola i de les directives europees​​​​​​​​​​​

​El procés de certificació en essència consisteix a:

  • Inspeccionar els centres de producció inicialment per comprovar que es disposa dels mitjans i que es fan els controls adequats durant la fabricació

  • Assajar els productes inicialment segons les normes d'aplicació en laboratoris acreditats.

  • Tots els productes que ostenten la marca AENOR se sotmeten a seguiments anuals i, els centres on es fabriquen, s'inspeccionen almenys un cop l'any.​​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat 
 
​​​​

Marques ENEC i ENEC+

Marca europea

​​E​NEC i ENEC+ són marques comunes europees de seguretat elèctrica​​

Esquema CB

Reconeixement internacional d'assajos

​​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​d'organismes de certificació internacionals

Notificació NTR