Salta navegació principal
Marca N d'aparells domèstics
Vista amb diversos electrodomèstics

Marca N d'aparells domèstics

Marca N d'aparells domèstics

​La marca N d'AENOR per a aparells domèstics certifica la conformitat amb les normes d'aplicació en seguretat elèctrica​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als productes perquè els diferencia de la resta i en possibilita l'elecció per part dels consumidors i la introducció en múltiples i exigents mercats fora d'Espanya.

Per a la certificació d'aquests productes AENOR està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Una vegada obtinguda la marca N, en ser signant del CENELEC Certification Agreement (CCA), AENOR pot emetre Notification of Test Results (NTR) per a l'obtenció de les marques d'altres organismes signants com IMQ (Itàlia), VDE (Alemanya), LCIE (França), etc.

Aparells domèstics, de conformitat amb les normes de la sèrie UNE-EN 60335​​

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats de tot el món ja confien en la nostra marca​​

​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als seus productes i confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a nombrosos mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • La marca N per a aquests productes és una marca que es reconeix en nombroses licitacions
  • De la reglamentació espanyola i de les directives europees​​​​​​​​​​​

​El procés de certificació en essència consisteix a:

  • Inspeccionar els centres de producció inicialment per comprovar que es disposa dels mitjans i que es fan els controls adequats durant la fabricació

  • Assajar els productes inicialment segons les normes d'aplicació en laboratoris acreditats.

  • Tots els productes que ostenten la marca AENOR se sotmeten a seguiments anuals i, els centres on es fabriquen, s'inspeccionen almenys un cop l'any.​​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat 
 
​​​​

Marques ENEC i ENEC+

Marca europea

​​E​NEC i ENEC+ són marques comunes europees de seguretat elèctrica​​

Esquema CB

Reconeixement internacional d'assajos

​​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​d'organismes de certificació internacionals

Notificació NTR

Reconeixement d'assajos

​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​de organismes de certificació europeus