Salta navegació principal
Marca AENOR N de cables elèctrics
Cables elèctrics

Marca AENOR N de cables elèctrics

Marca AENOR N de cables elèctrics

La marca AENOR N d'AENOR per a cables elèctrics de baixa tensió certifica la conformitat dels productes, amb les normes d'aplicació en seguretat elèctrica​​​

​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als productes i els diferencia de la resta i en possibilita l'elecció dels consumidors i la introducció en múltiples i exigents mercats fora d'Espanya.

Per a la certificació d'aquests productes, AENOR disposa de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) núm. 1/C-PR275 (es pot consultar el detall de l'abast acreditat vigent a la pàgina web de ENAC).


Cables elèctrics, cables de telecomunicacions, fils per a bobines electromagnètiques i accessoris:

  • Cables de tensió assignada ≤ 0,6/1 kV
  • Cables de tensió assignada > 0,6/1 kV​

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats de tot el món ja confien en la nostra marca

Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill:

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als productes i confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a nombrosos mercats

El procés té les fases següents:

  • Inspeccionar els centres de producció inicialment per comprovar que es disposa dels mitjans i que es fan els controls adequats durant la fabricació.

  • Assajar els productes inicialment segons les normes d'aplicació en laboratoris acreditats.

  • Tots els productes que tenen la marca AENOR, sotmesos a seguiments anuals, i els centres on es fabriquen s'inspeccionen almenys un cop l'any.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció

Marca AENOR <HAR>

Seguretat de cables elèctrics

​Marca Europea <HAR> per a cables elèctrics aïllats ​conforme amb les normes europees i documents d'harmonització