Salta navegació principal
Marca N de carros d'anar a comprar
Marca N de carretons de la compra per a usuaris de supermercat i hipermercat

Marca N de carros d'anar a comprar

Marca N de carros d'anar a comprar

​​La marca N per a carros d'anar a comprar per a usuaris de supermercat i hipermercat en certifica la seguretat i funció, segons normes europees

La certificació de producte d'AENOR genera confiança en els compradors i usuaris.

La marca AENOR N per a carros d'anar a comprar té ampli reconeixement a Espanya i Europa.

Les empreses que disposen de sistemes de gestió de la qualitat basats en el norma UNE EN ISO 9001 tenen un bon punt de partida per dur a terme auditories conjuntes, la qual cosa suposa estalvis en la planificació, informes de visita, plans d'accions correctives, recursos, etc.

​Las normes de la sèrie UNE-EN 1929 descriuen els requisits tècnics que han de complir els carros de la compra per a usuaris de supermercat i hipermercat

​​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients
  • Reconeixement en el mercat europeu i internacional

​​El procés de certificació inclou l'avaluació documental, l'auditoria en fàbrica dels diversos processos productius, la presa de mostres i l'assaig dels diversos elements segons les normes EN 1929 i d'altres, i la certificació, si escau, de les referències sol·licitades. 

Les empreses llicenciatàries s'auditaran i els seus productes s'assajaran amb regularitat anual.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​
​​