Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca AENOR N>Productes de seguretat i protecció
Productes de seguretat i protecció

Productes de seguretat i protecció

Productes de seguretat i proteccion

Seguretat per a persones i béns

Aquesta certificació de productes relacionats amb la seguretat contra incendis, a més d'ajudar a protegir les seves prestacions quan s'utilitzi per salvaguardar persones i béns, que és el seu objectiu principal, facilita al fabricant demostrar el compliment amb requisits reglamentaris establerts en el RIPCI. La Marca AENOR N d'aquest tipus de productes, entre altres aspectes, certifica la conformitat amb els requisits aplicables i facilita al fabricant demostrar el compliment amb requisits reglamentaris establerts al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

Aquesta certificació, que inclou requisits de control als productes, és un valor aportat per AENOR per a la seguretat de les persones i els béns. A més, facilita la confiança d'instal·ladors, usuaris, etc. relacionats amb aquests productes.

Així mateix, la marca AENOR té el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat dels CTE per a aquests sistemes.

 

Seguretat individual i col·lectiva
Seguretat individual i col·lectivaConeix Implaser, fàbrica de senyalització industrial i de seguretat

Amb la N no hi ha sorpreses

Coneix els beneficis de la Marca AENOR N de producte

Estructura d'un pont, empreses constructores

Més informació​​​​