Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes de seguretat i protecció
Productes de seguretat i protecció

Productes de seguretat i protecció

Productes de seguretat i proteccion

​Seguretat per a persones i béns

Aquesta certificació de productes relacionats amb la seguretat contra incendis, a més d'ajudar a protegir les seves prestacions quan s'utilitzi per salvaguardar persones i béns, que és el seu objectiu principal, facilita al fabricant demostrar el compliment amb requisits reglamentaris establerts en el RIPCI. La Marca N d'aquest tipus de productes, entre altres aspectes, certifica la conformitat amb els requisits aplicables i facilita al fabricant demostrar el compliment amb requisits reglamentaris establerts en el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

Aquesta certificació, que inclou requisits de control als productes, és un valor aportat per AENOR per a la seguretat de les persones i els béns. A més, facilita la confiança d'instal·ladors, usuaris, etc. relacionats amb aquests productes.

Així mateix la marca AENOR ostenta el reconeixement del Ministeri de Foment com a distintiu de qualitat dels CTE per a aquests sistemes.