Salta navegació principal
Marca N de brocs de mànegues
Marca N de qualitat de llances de mànegues

Marca N de brocs de mànegues

Marca N de brocs de mànegues

​La marca N de llances de mànegues certifica la conformitat amb els requisits aplicables i garanteix al fabricant el compliment dels requisits per garantir especificacions de la norma​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR facilita l'ús dels brocs de mànegues en els serveis de protecció contra incendis

​​​​​​​​​​​​​​​La marca N de brocs de mànegues cobreix els productes següents:

 • Llances de mànega d'alta pressió UNE-EN 15182-1 i UNE-EN 15182-4.
 • Llances de mànega de raig ple UNE-EN 15182-1 i UNE-EN 15182-3
 • Llances de mànega mixtes UNE-EN 15182-1 i UNE-EN 15182-2

​​AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes. Amb més de 100.000 referències certificades, la marca AENOR, estesa en més de 40 països, es troba entre les 5 marques de qualitat de producte més esteses a escala global.

La marca AENOR és una marca voluntària que permet a l'empresa demostrar que el seu producte compleix amb unes determinades prestacions recollides en una norma UNE, EN, ISO o una especificació tècnica. Aquesta demostració de conformitat, basada en un rigorós control realitzat per AENOR dels processos de fabricació i en assajos sobre els productes finals, permetrà que els llicenciataris de la marca posin en el mercat productes amb un elevat estàndard de qualitat i aportin confiança als usuaris dels productes certificats.

​D'aquesta forma, la marca AENOR N pot proporcionar els següents beneficis:

​​El fabricant

 • Més coneixement del producte a través del control exhaustiu que hi fixa la marca AENOR​
 • Optimització dels processos productius i millora contínua
 • Detecció de productes no conformes abans de la seva incorporació al mercat
 • Reducció dels costos de producció gràcies al control més estricte dels processos de fabricació
 • Argument comercial per introduir el producte en mercats nous i facilitar el seu accés a les obres

Les administracions públiques​​​​

 • Transparència del procés de certificació d'AENOR
 • Equilibri de parts d'interès en les decisions sobre els productes certificats
 • Facilita els processos d'homologació d'alguns dels productes
​ ​

Prescriptors i agents de control

​​​​​
 • ​​Garantia que el producte ha estat verificat prèviament 
 • Productes amb confiança duradora. Les avaluacions dels productes són contínues i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades

La societat en general

​​​​​
 • Confiança, ja que se sap que el producte ha estat contrastat prèviament
 • Credibilitat, el producte i el seu procés de producció són avaluats per una entitat de certificació reconeguda

SOL·LICITUD

La marca AENOR és voluntària. Quan una empresa està interessada en què AENOR certifiqui el seu producte, remet la seva sol·licitud d'acord amb els formats establerts per AENOR. Aquesta sol·licitud inclou tant informació de l'empresa com les característiques dels productes per als quals sol·licita la certificació.

Un cop els tècnics d'AENOR han analitzat la documentació, s'inicien les activitats d'avaluació de la conformitat per verificar que els productes compleixin les normes d'aplicació:

AUDITORIA/INSPECCIÓ

Es fa una visita al centre de producció, en la qual:

  • a) S'audita el sistema de gestió de la qualitat segons els requisits d'UNE-EN ISO 9001 directament relacionats amb el procés productiu.
  • b) S'inspecciona el procés de fabricació i els controls de producció que fa el fabricant per assegurar-se del compliment del producte dels requisits de la norma.
  • c) Es prenen mostres per enviar a un laboratori acreditat que faci els assajos inclosos a les normes. El ​fabricant envia les mostres identificades per l'auditor al laboratori.

​​ASSAJOS

El laboratori duu a terme els assajos de la norma i remet el seu informe a AENOR.

CONCESSIÓ

Amb tota la informació sobre les activitats realitzades, el Comitè Tècnic de Certificació (òrgan independent format per totes les parts interessades: fabricants, Administració, usuaris, entitats de control i AENOR) proposa a AENOR la concessió de la marca o sol·licita que es repeteixi alguna de les activitats, en vas que es consideri no conforme.

Un cop concedit el certificat, el procés continua amb les activitats de seguiment necessàries per mantenir-lo. Cada any es tornen a fer les activitats d'auditoria, inspecció, presa de mostres i assajos. Cada any, el Comitè Tècnic de Certificació n'avalua el resultat i decideix si es manté o no la marca.

​​​Un cop superat el procés de certificació, l'organització obté: ​ ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AEN​​OR ​ de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​
​​​​​