Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes i instal·lacions per a edificació
Productes i instal·lacions per a edificació

Productes i instal·lacions per a edificació

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ascensors​

​​​​​​​​​​​​Conduccions i els seus accessoris

​​​

Aixeteria i aparells sanitaris

​​​​Sistemes de calefacció

Aïllament tèrmic, portes i finestres

​ ​
​ ​

Altres productes​


La marca N simplifica
Distintiu de qualitat
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La marca AENOR ​ facilita la demostració de la conformitat dels productes amb la reglamentació i els plecs de licitació​

Més informació

AENOR contacta
Contacta amb AENOR

​​Per a més informació sobre la marca AENOR de producte certificat

Contacta amb AENOR