Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Productes i instal·lacions per a obra civil
Productes i instal·lacions per a obra civil

Productes i instal·lacions per a obra civil

Productes i instal·lacions per a obra civil

La proposta d'AENOR per a la ciutat

Minimitzar els riscos d'accidents a la carretera, il·luminar eficientment les ciutats, contribuir en una xarxa de proveïment de confiança i sanejament d'aigua.

Tots aquests reptes, necessàriament assumits per les organitzacions, són avaluats per AENOR a través de la Marca N, permeten demostrar l'aptitud dels seus productes certificats davant regulacions i normatives aplicables, i assoleixen el grau més important de qualitat existent.

Per fer-ho, AENOR ofereix un ampli ventall de certificacions Marca N en productes que són col·locats en l'obra civil.