Salta navegació principal
Marca N d'equips i accessoris d'instal·lacions de gas
Marca N d'equips i accessoris d'instal·lacions de gas

Marca N d'equips i accessoris d'instal·lacions de gas

Marca N d'equips i accessoris d'instal·lacions de gas

La marca N d'equips i accessoris d'instal·lacions de gas certifica la conformitat dels equips i accessoris amb la norma nacional o europea aplicable

La certificació de producte d'AENOR es duu a terme al si d'un Comitè Tècnic de Certificació en què hi ha representades totes les parts involucrades en el sector de les instal·lacions de gas: usuaris, fabricants, instal·ladors, administracions públiques, laboratoris, etc.​​​​​​

AENOR vigila de forma contínua el compliment dels requisits aplicables​.

​​La certificació d'AENOR per a aquest tipus de productes cobreix els equips i accessoris següents:

 • Reguladors MPA/BP amb vàlvules de seguretat incorporada (UNE 60402-1, -2)

 • Vàlvules de seguretat (UNE 60403), conjunts de regulació (UNE 60404-1)

 • Enllaços mecànics de transició PE-metall (UNE 60405-1, -2, -3)

 • Claus metàl·liques d'accionament manual (UNE-EN 331, UNE 60718, UNE 60708)

 • Tubs flexibles no metàl·lics (UNE 60712-3)

 • Tubs flexibles d'acer inoxidable (UNE 60713-1)

 • Tubs flexibles metàl·lics corrugats de seguretat i rosca per a la connexió d'aparells (UNE-EN 14800)

 • Reguladors de GLP (UNE-EN 12864), centralització de comptadors (UNE 60490)

 • Accessoris per a unió (UNE 60719)

 • Adaptadors per a vàlvules autotancadores (UNE 60408)

Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

 • Una marca de qualitat líder, que proporciona confiança als clients

 • La certificació d'AENOR facilita la comercialització i instal·lació dels equips i accessoris de gas, en ser reconeguda en el mercat (empreses distribuïdores de gas, empreses instal·ladores, distribuïdors de producte, etc.)

Garantia de compliment de requisits públics i privats

La certificació d'AENOR per a equips i accessoris d'instal·lacions de gas permet als fabricants demostrar el compliment dels requisits de les normes de compliment obligat esmentades en el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos: RD 919/2006.

Per concedir la marca N a equips i accessoris d'instal·lacions de gas, es duen a terme les activitats següents:

 • Assajos inicials realitzats al laboratori d'AENOR sobre mostres d'equips/accessoris seleccionades en els centres de producció.

 • Inspecció del producte fabricat i auditoria al sistema d'assegurament de la qualitat aplicat per a la fabricació dels productes, tot comprovant el compliment dels requisits particulars exigits en la producció del producte.

 • Vigilància periòdica que consisteix a comprovar que es mantenen les condicions d'aprovació inicials del sistema d'assegurament de la qualitat i a fer assajos parcials de verificació del producte en el laboratori d'AENOR sobre mostres de producte seleccionades en els centres de producció.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del producte
 • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat​​​​​​​