Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Serveis d'instal·lació
Serveis d'instal·lació

Serveis d'instal·lació

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Orientació al ciutadà

La marca AENOR SI certifica la qualitat del procés d'instal·lació en obra o el seu manteniment, enfocada a empreses que fan serveis d'instal·lació en qualsevol sector de la construcció i de manteniment en serveis habitualment orientats al ciutadà.

És una de les marques de qualitat de caràcter voluntari d'AENOR amb un gran prestigi i reconeixement en l'àmbit nacional i internacional. Poden utilitzar aquesta marca les empreses que han dut a terme el procés de certificació amb resultat conforme i han rebut d'AENOR el certificat corresponent, símbol de la qualitat i seguretat dels productes.

L'objectiu és la professionalització i millora contínua del personal de les empreses que fan la instal·lació en obra nova i en obres de rehabilitació, així com l'evidència de l'adopció de millors pràctiques en la prestació dels serveis de manteniment per part d'empreses instal·ladores i mantenidores.

Per fer-ho, AENOR ofereix a aquestes empreses una certificació duta a terme per una entitat independent de les parts interessades d'acord a les seves característiques.


Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del servei d'instal·lació certificat
  • Llicència d'ús de la Marca AENOR SI
Marca de serveis d'instal·lació


Aïllants tèrmics
Aïllants tèrmics
  • Cel·lulosa insuflada i projectada
  • Lana mineral insuflada i projectada
  • Poliestirè extrudit en façana
  • Poliuretà projectat
  • E​quips de mesurament i regulació de calor en instal·lacions centralitzades de calefacció i ACS
  • Sistema constructiu de fàbrica d'obra de paleta SISTEMA SILENSIS
  • Àrees de joc infantil
  • Equips fixos d'entrenament físic a l'aire lliure