Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Serveis d'instal·lació
Serveis d'instal·lació

Serveis d'instal·lació

Instal·lació d'envans a l'habitatge

​​​

La marca AENOR SI certifica la qualitat del procés d'instal·lació en obra o el seu manteniment, enfocada a empreses que fan serveis d'instal·lació en qualsevol sector de la construcció i de manteniment en serveis habitualment orientats al ciutadà.

L'objectiu de la marca AENOR SI és la professionalització i millora contínua del personal de les empreses que fan la instal·lació en obra nova i en obres de rehabilitació, així com l'evidència de l'adopció de millors pràctiques en la prestació dels serveis de manteniment per part d'empreses instal·ladores i mantenidores. Per fer-ho, AENOR ofereix a aquestes empreses​ una certificació d'​acord amb les seves característiques, de manera que es permet el compliment dels requisits per obtenir la certificació i, alhora, aconseguir el màxim reconeixement de la qualitat de la instal·lació o el manteniment per part de clients i usuaris.​

Com que està pensada per a empreses d'instal·lació, es posa èmfasi en la qualificació dels professionals. . En la certificació enfocada a empreses que fan serveis d'instal·lació en el sector de la construcció, tots els instal·ladors han d'aprovar un examen específic com a part del procés de certificació de l'empresa. AENOR té esquema de certificació disponible per a la instal·lació o el manteniment dels productes següents: ​

 • Aïllants tèrmics: ​​

  • ​Celulosa insuflada i projectada
  • Lana mineral insuflada i projectada
  • Poliestirè extrudit en façana
  • ​Poliuretà projectat
 • E​quips de mesurament i regulació de calor en instal·lacions centralitzades de calefacció i ACS

 • Sistema constructiu de fàbrica d'obra de paleta SISTEMA SILENSIS

 • Àrees de joc infantil

 • Equips fixos d'entrenament físic a l'aire lliure

AENOR està desenvolupant esquemes de certificació particulars per a altres productes i equips per a edificació i obra civil. Per conèixer les possibilitats de certificació d'altres serveis d'instal·lació o manteniment, podeu posar-vos en contacte amb AENOR.

AENOR, com a entitat d'avaluació de la conformitat, és líder en la certificació de productes i serveis. Les seves marques de qualitat tenen un gran prestigi i reconeixement en l'àmbit nacional i internacional.

​D'aquesta forma, la marca AENOR SI proporciona els següents beneficis:

L'empresa instaladora​

 • Argument comercial per diferenciar-se, entrar en nous mercats i facilitar l'accés a les obres
 • Més coneixement del procés d'instal·lació a través del control que exhaustiu hi fixa la marca AENOR
 • Disminució dels costos de no-qualitat i de reclamacions, en haver-hi més control als processos d'instal·lació
 • La certificació ​més adaptada a la realitat de l'empresa instal·ladora, perquè el procés de certificació està dissenyat especialment per a PIMES que fan instal·lació en obra nova i en rehabilitació
 • Millora de la prestació del servei a través de les autoavaluacions
 • Reconeixement de les bones pràctiques a través d'una tercera part independent, AENOR
 • Ús del logotip d'AENOR en documents comercials i vehicles​​

Les administracions públiques​​​​

 • Garantia que el servei prescrit complirà amb els requisits reglamentaris que li siguin aplicables
 • Transparència del procés de certificació d'AENOR
 • Confiança en la màxima professionalització de les empreses els instal·ladors de les quals han aprovat els exàmens d'AENOR

Les administracions públiques​​​​

​​​​​
 • Garantia que el servei d'instal·lació s'ha verificat prèviament per tal de determinar-ne el compliment amb els requisits mínims exigibles
 • Servei d'instal·lació amb confiança duradora. Les avaluacions sobre les instal·lacions són contínues, i garanteixen el compliment en el temps de les prestacions inicials certificades​

L'usuari final

​​​​​
 • Confiança, en saber que el servei d'instal·lació s'​ha contrastat prèviament
 • Credibilitat, una entitat de certificació reconeguda avalua​​ el servei d'instal·lació

​Per a cada producte o sistema que s'instal·la, AENOR ha desenvolupat un document denominat "Reglament particular" que recull tots els passos que se segueixen en el procés de certificació. La major part dels esquemes contenen els passos següents:

Etapa de concessió del certificat

 • Sol·licitud formal de l'empresa a AENOR
 • EExamen dels instal·ladors per obtenir una qualificació
 • Inspecció en oficines o instal·lacions de l'empresa
 • Inspecció en obra
 • Concessió del certificat

​Etapa de seguiment del certificat

 • Inspecció en obra anual
 • Inspecció en oficines o instal·lacions cada cinc anys
 • Manteniment del certificat

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté: ​

 • Certificat AENOR del servei d'instal·lació certificat
 • Llicència d'ús de la marca AENOR SI
Marca de serveis d'instal·lació