Salta navegació principal
Certificació de Compliance Tributari. UNE 19602

Certificació de Compliance Tributari. UNE 19602

Certificació de Compliance Tributari. UNE 19602

​Bones pràctiques… TRIBUTÀRIES

La publicació recent de la Norma UNE 19602 fa possible que ara les organitzacions puguin disposar d'un adequat sistema de gestió de compliance penal, antisuborn i tributari certificat que els aporti importants avantatges. I és que, pot ser un element de prova per demostrar davant l'Agència Tributària o els tribunals la voluntat de l'organització de complir totes les seves obligacions fiscals.

Ajuda les empreses a implementar un sistema de gestió que faciliti la identificació, prevenció i detecció de riscos fiscals, per evitar liquidacions complementàries, sancions o delictes contra la Hisenda Pública i, en cas que ocorrin, es creen mecanismes de control i mitigació. També facilita la transparència davant l'administració tributària i un compliment ètic de l'organització respecte a les seves relacions amb l'Administració pública estatal, autonòmica i local.

Les organitzacions que disposin d'un sistema de gestió de compliance tributari eficaç el podran utilitzar davant l'administració tributària per intentar atenuar o eximir la seva responsabilitat davant d'aquesta administració, i fins i tot davant la comissió d'un il·lícit penal contra la Hisenda Pública, ser considerat com un atenuant o eximent tal.


​Organitzacions de qualsevol sector, mida, activitat, amb presència internacional o no, que vulguin demostrar una cultura de compliment i prevenció de risc tributari i de millora contínua.

Aquesta és una norma perfectament integrable amb el sistema de gestió establert per la ​UNE 19601 i ISO 37001.


​Una vegada superat el procés l'organització s'obté:

  • Certificat de conformitat de prevenció de delictes d'acord amb el Sistema de gestió per a la prevenció de delictes en les organitzacions. Requisits.
  • Informe d'auditoria externa complet i detallat.


Compliment normatiu tributari UNE 19602

Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Podcast Compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  




UNE 19602, ja disponible