Salta navegació principal
Certificació de compliment normatiu tributari i fiscal - UNE 19602

Certificació de compliment normatiu tributari i fiscal - UNE 19602

Certificació de compliment normatiu tributari i fiscal - UNE 19602

​Bones pràctiques… TRIBUTÀRIES

La publicació recent de la norma UNE 19602 fa possible que ara les organitzacions puguin disposar d'un adequat sistema de gestió de compliment normatiu penal, antisuborn i tributari certificat que els aporti importants avantatges. I és que, pot ser un element de prova per demostrar davant l'Agència Tributària o els tribunals la voluntat de l'organització de complir totes les seves obligacions fiscals.

Ajuda les empreses a implementar un sistema de gestió que faciliti la identificació, prevenció i detecció de riscos fiscals, per evitar liquidacions complementàries, sancions o delictes contra la Hisenda Pública i, en cas que ocorrin, es creen mecanismes de control i mitigació. També facilita la transparència davant l'administració tributària i un compliment ètic de l'organització respecte a les seves relacions amb l'Administració pública estatal, autonòmica i local.

Les organitzacions que disposin d'un sistema de gestió de compliance tributari eficaç el podran utilitzar davant l'administració tributària per intentar atenuar o eximir la seva responsabilitat davant d'aquesta administració, i fins i tot davant la comissió d'un il·lícit penal contra la Hisenda Pública, ser considerat com un atenuant o eximent tal.​Organitzacions de qualsevol sector, mida, activitat, amb presència internacional o no, que vulguin demostrar una cultura de compliment i prevenció de risc tributari i de millora contínua.

Aquesta és una norma perfectament integrable amb el sistema de gestió establert per la ​UNE 19601 i ISO 37001.


​Una vegada superat el procés l'organització s'obté:

  • Certificat de conformitat de prevenció de delictes d'acord amb el Sistema de gestió per a la prevenció de delictes en les organitzacions. Requisits.
  • Informe d'auditoria externa complet i detallat.


Compliment normatiu tributari UNE 19602


Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Podcast Compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Curs: Gestió de compliment normatiu tributari norma UNE 19602

Gestió de les reclamacionsUNE 19602, ja disponible