Salta navegació principal
Certificació antisuborn ISO 37001
Certificació ISO 37001 del sistema de gestió per prevenir el suborn en les organitzacions

Certificació antisuborn ISO 37001

Certificació antisuborn ISO 37001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cultura d'integritat i de compliment

ISO 37001 és l'estàndard internacional que especifica els requisits i proporciona un guia per establir, implementar, mantenir, revisar i millorar un sistema de gestió antisuborn.

El suborn és una de les formes de corrupció més habituals al món dels negocis. Les empreses i altres tipus d'organitzacions poden i han de contribuir a la lluita a través del compromís decidit dels seus líders per establir una cultura d'integritat, transparència, honestedat i compliment i de lluita contra el suborn i la corrupció.

La norma ISO 37001 , de sistemes de gestió antisuborn, ofereix a les organitzacions una sèrie de mesures que poden adoptar, de forma proporcional i raonable, per prevenir, detectar i gestionar conductes delictives de suborn i complir amb la legislació i amb altres compromisos adquirits de forma voluntària.

Característiques:

  • El sistema de gestió és perfectament integrable amb els sistemes de compliment normatiu i amb altres sistemes de gestió, ja que la norma inclou l'estructura comuna de les normes ISO dels sistemes de gestió.
  • Destinada a prevenir el delicte de suborn.
  • Recull les millors pràctiques internacionals i és aplicable en qualsevol país.

L'auditoria externa de certificació del sistema de gestió antisuborn per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització.

Organitzacions de qualsevol mida, sector i naturalesa, i independentment del seu nivell d'exposició al risc.

Organitzacions que vulguin millorar el seu sistema de compliance penal i donar una resposta sòlida i fiable al que estableix la legislació nacional (codi penal) i altra legislació internacional extraterritorial (UKBA i FCPA, entre d'altres).

Es podrà aplicar, a més, en qualsevol país.

Una vegada superat el procés, l'organització obté:

  • Certificat de conformitat del sistema de gestió antisuborn e​n les organitzacions, conforme amb la no​rma ISO 37001. Requisits.
  • Informe d'auditoria externa complet i detallat.
Marca AENOR Conform IURISCERT Compliance ISO 37001

Marca AENOR Conform IURISCERT Compliance
ISO 37001

​ 
 
​​

Organitzacions nacionals i internacionals, públiques i privades i de diversos sectors ja han aconseguit el certificat AENOR IURISCERT ISO 37001 un cop feta l'auditoria externa.
Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores