Salta navegació principal
Certificació antisuborn ISO 37001
Certificació ISO 37001 del sistema de gestió per prevenir el suborn en les organitzacions

Certificació antisuborn ISO 37001

Certificació antisuborn ISO 37001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cultura d'integritat i de compliment

ISO 37001 és l'estàndard internacional que especifica els requisits i proporciona un guia per establir, implementar, mantenir, revisar i millorar un sistema de gestió antisuborn.

El suborn és una de les formes de corrupció més habituals al món dels negocis. Les empreses i altres tipus d'organitzacions poden i han de contribuir a la lluita a través del compromís decidit dels seus líders per establir una cultura d'integritat, transparència, honestedat i compliment i de lluita contra el suborn i la corrupció.

La norma ISO 37001 , de sistemes de gestió antisuborn, ofereix a les organitzacions una sèrie de mesures que poden adoptar, de forma proporcional i raonable, per prevenir, detectar i gestionar conductes delictives de suborn i complir amb la legislació i amb altres compromisos adquirits de forma voluntària.

Característiques:

  • El sistema de gestió és perfectament integrable amb els sistemes de compliment normatiu i amb altres sistemes de gestió, ja que la norma inclou l'estructura comuna de les normes ISO dels sistemes de gestió.
  • Destinada a prevenir el delicte de suborn.
  • Recull les millors pràctiques internacionals i és aplicable en qualsevol país.

L'auditoria externa de certificació del sistema de gestió antisuborn per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització.

Organitzacions de qualsevol mida, sector i naturalesa, i independentment del seu nivell d'exposició al risc.

Organitzacions que vulguin millorar el seu sistema de compliance penal i donar una resposta sòlida i fiable al que estableix la legislació nacional (codi penal) i altra legislació internacional extraterritorial (UKBA i FCPA, entre d'altres).

Es podrà aplicar, a més, en qualsevol país.

Una vegada superat el procés, l'organització obté:

  • Certificat de conformitat del sistema de gestió antisuborn e​n les organitzacions, conforme amb la no​rma ISO 37001. Requisits.
  • Informe d'auditoria externa complet i detallat.
Marca AENOR de Sistemes

Marca AENOR Conform
IURISCERT Compliance ISO 37001

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

Organitzacions nacionals i internacionals, públiques i privades i de diversos sectors ja han aconseguit el certificat AENOR IURISCERT ISO 37001 un cop feta l'auditoria externa.

Marca AENOR Conform IURISCERT Compliance ISO 37001


Com implementar un sistema de gestió de compliment normatiu

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Curs: Prevenció de la corrupció en l'entorn empresarial: sistemes antisuborn ISO 37001 i senyals d'alerta

Gestió de les reclamacions