Salta navegació principal
Certificació de gestió del compliment normatiu
ISO 19600 Gestió del compliance

Certificació de gestió del compliment normatiu

Certificació de gestió del compliment normatiu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bones pràctiques per prevenir delictes, reduir el risc, i fomentar una cultura empresarial ètica i de compliment de la Llei.

Aquest estàndard estableix els requisits d'un sistema de gestió per a:

  • Prevenir la comissió d'actes constitutius de delictes que es puguin cometre sota la cobertura de la persona jurídica i que comportin responsabilitat penal per a aquesta.
  • Difondre la cultura de prevenció i compliment a l'organització.
  • Establir mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes i per reduir de manera significativa el risc de cometre'ls.
  • ​​​Facilitar la supervisió i el control per part de l'òrgan o responsable encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció. ​
  • ​Millorar la gestió, ajudar a reduir el risc penal i donar més garantia de seguretat i confiança davant òrgans de govern, accionistes i inversors, entre altres grups d'interès.​

La Llei orgànica 1/2015 de reforma del Codi penal considera els models de prevenció de delictes com a possibles elements d'exoneració i atenuació de la responsabilitat penal de la persona jurídica, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Aquesta especificació tècnica considera el que estableix la Llei 1/2015 respecte dels requisits dels models de prevenció de delictes i els complementa amb les millors pràctiques internacionals establertes en l'àmbit de la responsabilitat social, compliance i gestió de riscos.​​

Addicionalment s'estableix l'obligatorietat de fer una verificació periòdica del model de prevenció de delictes, com un dels requisits per eximir la responsabilitat penal de la persona jurídica.

L'auditoria externa de certificació del model de prevenció de delictes feta per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR, és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització.​

Una vegada superat el procés l'organització obté: ​

  • Certificat de conformitat de prevenció de delictes d'acord amb el Sistema de gestió per a la prevenció de delictes en les organitzacions. Requisits.
  • Informe d'auditoria externa complet i detallat.​

Organitzacions com Mutua Madrileña, Unión de Mutuas, Euskaltel o el Grupo Santander ja han aconseguit el certificat IURISCERT una vegada feta l'auditoria externa.​