Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació compliment normatiu empresarial i bon govern>Certificació ISO 37301 Sistemes de gestió de compliment normatiu
Certificació de Sistemes de gestió de compliment normatiu: ISO 37301
ISO 37301 Sistemes de gestió de compliment normatiu

Certificació de Sistemes de gestió de compliment normatiu: ISO 37301

Certificació de Sistemes de gestió de compliment normatiu: ISO 37301

ISO 37301: Una solució de compliment normatiu

La ISO 37301 conté una sèrie de requisits per implantar un sistema de gestió de compliment normatiu i es completa amb una guia que recull directrius que, sense ser obligatòries, poden suposar una gran ajuda per implantar aquests requisits a les organitzacions.

Aquest estàndard estableix els requisits d'un sistema de gestió per a:

  • Identificar les principals obligacions que afecten les organitzacions i fer un exercici d'avaluació dels riscos del seu incompliment.
  • Fomentar la cultura de compliment en sentit ampli, potenciant la formació i sensibilització del personal.
  • Evidenciar el compromís dels màxims líders de l'organització i proporcionar-los, a la vegada, mecanismes de control adequats.
  • Reforçar la "funció de compliment" com a funció cada vegada més rellevant per a la sostenibilitat de les organitzacions.
  • Poder evidenciar davant de tercers el compromís amb el compliment.

L'auditoria externa de certificació de sistema de gestió de compliment normatiu realitzada per un tercer independent, expert i de prestigi com AENOR, és una de les maneres més fiables, eficaces i transparents de donar resposta a aquests requisits i d'evidenciar el compromís explícit i públic de l'organització i els seus líders amb la cultura de compliment.

Cursos i normes

Aquesta solució resulta de fàcil integració amb altres solucions de compliment normatiu (UNE 19601UNE 19602UNE-ISO 37001), ja que alguns dels requisits tenen grans similituds, especialment en el que afecta el lideratge, la cultura de compliment i els canals de comunicació.

Una vegada superat el procés, l'organització obté:

  • Certificat de conformitat del Sistema de gestió de compliment normatiu, conforme amb la norma ISO 37301. Requisits.
  • Complet i detallat informe d'auditoria externa
Marca AENOR de Sistemes

Marca AENOR
GESTIÓ DE COMPLIANCE ISO 37301

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

Llibre

Nova Guia pràctica de compliment normatiu segons la norma ISO 37301:2021 

Compra