Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Edificació i obra civil
Certificació d'obra: Sector edificació i obra civil

Certificació d'obra: Sector edificació i obra civil

Dibuix a llapis d'una ciutat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR, referència en certificació de construcció i seguretat de l'edificació. 

En la indústria de construcció, AEN0R certifica a les organitzacions que construeixen o gestionen obres d'edificació i obra civil, a què fabriquen materials de construcció i a què instal·len sistemes constructius.

La Marca N d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat de producte, sent Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (DCOR) pel l'Administració Pública competent per a determinats productes de conformitat amb el Codi tècnic de l'edificació (CTE), al Codi Estructural a la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) o al Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).

D'altra banda, el marcatge CE actua com un passaport que permet la lliure circulació a l'Espai Econòmic Europeu dels productes subjectes, i en aquest marc, AENOR està notificada davant la Comissió Europea per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per actuar com Organisme Notificat en les tasques d'avaluació de les prestacions dels productes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament UE 305/2011 de productes de construcció (RPC).​​

La certificació d'AENOR dels sistemes de gestió és un referent en el sector de l'edificació i l'obra civil, contribuint extraordinàriament a la qualitat, salut ambiental, sostenibilitat i innovació en la construcció.

I en el sector elèctric, AENOR certifica el compliment amb la legislació i contribueix a l'estabilitat del sistema elèctric amb els procediments operatius per als requisits de resposta davant buits de tensió de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, i emet certificats CE, entre d'altres, per a ascensors, equips d'elevació, màquines, aparells de gas...

 ​​

Certificacions específiques per a edificació i obra civil

Construccions d'edificis alts amb vidrieres

Construcció sostenible

Construccions d'edificis molt alts

Qualitat d'organitzacions

Persona treballant soldant metalls

Seguretat

Ciutat digital nocturna

R+D+I


Més solucions d'AENOR

Més solucions d'AENOR

Notícies

Maig 2024 - Núm. 402

També sostenibles la reforma i la rehabilitació

AENOR ha desenvolupat dues noves solucions de certificació que fan un pas més en la sostenibilitat real de l'edificació.

Llegiu-ne més...

Setembre 2023 - Núm. 394

Nou reconeixement per a la marca N

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha reconegut la marca AENOR N com a distintiu de qualitat de conformitat amb el Codi Estructural per a productes de construcció.

Llegiu-ne més...

Maig 2023 - Núm. 391

Nova certificació BIM: gestionar la informació en actius de construcció

AENOR ha desenvolupat una nova certificació BIM que permet la gestió de la informació en la fase d'operació dels actius de construcció en les organitzacions.

Llegiu-ne més...

Descobreix tots els nostres esdeveniments d'aquest i altres sectors a
AENOR Today

 
Estructura d'un pont, empreses constructores  

AENOR al teu ritme

AENOR presenta la plataforma AENOR AL TEU RITME.

 

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 9001 constructora  

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 14001 constructora