Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Edificació i obra civil
Sector edificació i obra civil - Certificacions

Sector edificació i obra civil - Certificacions

Dibuix a llapis d'una ciutat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és el soci de referència per a l'avaluació de la conformitat​

A la indústria de construcció, certificant les organitzacions que construeixen o gestionen obres d'edificació i obra civil, les fabriquen materials de construcció i les que instal·len sistemes constructius.

La marca N d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat de producte, i és distintiu oficialment reconegut (DOR) ​ per l'Administració Pública per a determinats productes de conformitat amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o la Instrucció para la recepción de ciments (RC-16).

El marcatge CE és el passaport que assegura la lliure circulació de productes a l'Espai Econòmic Europeu. AENOR ha estat notificat davant la Comissió Europea per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per actuar com a organisme notificat en les tasques d'avaluació de les prestacions dels productes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament UE 305/2011 de productes de construcció (RPC).

La certificació d'AENOR dels sistemes de gestió són referència en el sector de l'edificació i obra civil, cosa que contribueix extraordinàriament a la qualitat, la salut ambiental, la sostenibilitat i la innovació en a construcció.​​

 ​​
​​​​​

Construccions d'edificis alts amb vidrieres

Construcció sostenible

Persona treballant soldant metalls

Seguretat

Ciutat digital nocturna

R+D+I


Més solucions d'AENOR

Més solucions d'AENOR

Notícies

Novembre 2021 - Núm. 374

La digitalització impulsa les auditories en remot en la construcció

La implantació de tecnologies i metodologies com BIM, IoT i la intel·ligència artificial està facilitant la realització d'auditories en remot en el sector de la construcció.

Mostra el reportatge

actius de construcció

Abril 2021 - Núm. 368

Construir responsablement

La Plataforma de Confiança: “Construir responsablement” inclou propostes de valor dirigides a generar confiança entre la societat i les organitzacions que duen a terme la seva activitat en el desenvolupament d'actius de construcció.

Llegiu-ne més...

​​ maig 2020 - Núm. 358

BIM: la transformació digital arriba a la construcció

El sector de la construcció no ha romàs aliè a la situació provocada per la crisi de la COVID-19, i ha hagut de redissenyar infraestructures públiques per cobrir les necessitats sociosanitàries derivades de l'alerta sanitària; o aixecar estructures temporals en un temps rècord.


Llegiu-ne més...

Exclusiu per als nostres clients

Estructura d'un pont, empreses constructores  

AENOR al teu ritme

AENOR presenta la plataforma AENOR AL TEU RITME.

NOVA avaluació organismes de control tècnic OCT

NOVA avaluació organismes de control tècnic OCT

 

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 9001 constructora  

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 14001 constructora