Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Edificació i obra civil
Certificació d'obra: Sector edificació i obra civil

Certificació d'obra: Sector edificació i obra civil

Dibuix a llapis d'una ciutat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR, referència en certificació de construcció i seguretat de l'edificació. 

En la indústria de construcció, AENOR certifica les organitzacions que construeixen o gestionen obres d'edificació i obra civil, les que fabriquen materials de construcció i les que instal·len sistemes constructius.

La Marca N d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat de producte, i és distintiu oficialment reconegut (DOR) ​ per l'Administració Pública per a determinats productes de conformitat amb el Codi tècnic de l'edificació (CTE), la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) o la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16).

El marcatge CE és el passaport que assegura la lliure circulació de productes a l'Espai Econòmic Europeu. AENOR ha estat notificat davant la Comissió Europea per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per actuar com a organisme notificat en les tasques d'avaluació de les prestacions dels productes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament UE 305/2011 de productes de construcció (RPC).

La certificació d'AENOR dels sistemes de gestió són referència en el sector de l'edificació i obra civil, cosa que contribueix extraordinàriament a la qualitat, la salut ambiental, la sostenibilitat i la innovació en la construcció.​​

 ​​

Certificacions específiques per a edificació i obra civil

Construccions d'edificis alts amb vidrieres

Construcció sostenible

Construccions d'edificis molt alts

Qualitat d'organitzacions

Persona treballant soldant metalls

Seguretat

Ciutat digital nocturna

R+D+I


Més solucions d'AENOR

Més solucions d'AENOR

Notícies

Setembre 2023 - Núm. 394

Nou reconeixement per a la marca N

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha reconegut la marca AENOR N com a distintiu de qualitat de conformitat amb el Codi Estructural per a productes de construcció.

Llegiu-ne més...

Maig 2023 - Núm. 391

Nova certificació BIM: gestionar la informació en actius de construcció

AENOR ha desenvolupat una nova certificació BIM que permet la gestió de la informació en la fase d'operació dels actius de construcció en les organitzacions.

Llegiu-ne més...

Abril 2023 - Núm. 390

Nous productes se sumen al compromís amb la sostenibilitat

Nou fàbriques del sector de productes transformats d'acer per a armadures de formigó s'han compromès amb la sostenibilitat integral.

Llegiu-ne més...

Descobreix tots els nostres esdeveniments d'aquest i altres sectors a
AENOR Today

 
Estructura d'un pont, empreses constructores  

AENOR al teu ritme

AENOR presenta la plataforma AENOR AL TEU RITME.

 

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 9001 constructora  

Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 14001 constructora