Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Edificació i obra civil>Avaluacions voluntàries d'OCT
Avaluació Voluntària d'Organismes de Control Tècnic (OCT)
Avaluacions voluntàries d'OCT

Avaluació Voluntària d'Organismes de Control Tècnic (OCT)

Avaluació Voluntària d'Organismes de Control Tècnic (OCT)

​AENOR, donant resposta a l'Associació d'Empreses de Control de Qualitat i Control Tècnic Independents (AECCTI), avalua la competència tècnica, independència, l'experiència i els mitjans disponibles dels organismes de control tècnic (OCT) que ho sol·licitin de manera voluntària.

El resultat d'aquesta avaluació, de caràcter anual, és un informe tècnic sobre la capacitat d'actuació de l'Organisme de Control Tècnic en el marc de les assegurances de danys que preveu la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació i que podrà servir com a carta de presentació per als promotors i les companyies d'assegurances.

Per fer-ho, AENOR ha desenvolupat un esquema que estableix els criteris mínims que hauran d'implementar les organitzacions que desenvolupen la seva activitat en la valoració del risc tècnic del procés constructiu.

L'OCT podrà optar per una de les dues modalitats d'avaluació següents:

- Informe de situació, on només es recull la informació verificada a la visita, sense valorar els aspectes comprovats.

- Auditoria d'avaluació, on es fa una anàlisi de la informació trobada, i s'indiquen les evidències de l'atestació de la conformitat o desviacions a aquesta, si escau.


Aquesta certificació és perfectament integrable amb l'esquema de certificació ​ISO 9001.

​La construcció és un sector estratègic per a AENOR. L'oferta global de serveis a aquesta indústria està adreçada a organitzacions de tots els sectors que intervenen en la construcció:

  • Extracció d'àrids.
  • Fabricació de productes de construcció.
  • Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria.
  • Construcció d'obres, tant d'edificació per a ús residencial i serveis com d'enginyeria civil, entre les quals es poden destacar obres hidràuliques, infraestructures per al transport, com autopistes, carreteres, aeroports, vies ferroviàries, etc.
  • Concessionàries d'Infraestructures.
  • Instal·lacions i acabats en edificis i obres.
  • Activitats immobiliàries.
  • Promoció d'habitatges.