Salta navegació principal
Ets a:
Sol·licitud d'oferta PSE

Sol·licitud d'oferta PSE

Emplena el formulari per rebre oferta de certificació com a proveïdor de serveis energètics classificat

Certificació de proveïdors de servei energètic classificat

Ens facilites les dades de la teva empresa?

En quina classificació o en quines classificacions estàs interessat?

Vols complementar la teva oferta de certificació amb altres materials d'ajuda?

Sol·licita també altres materials complementaris a la certificació:

 • Document EA 0055 Classificació de proveïdors de serveis energètics
 • Llibre "Gestión de la Eficiencia Energética: Cálculo del Consumo, Indicadores y mejoras"
 • Col·lecció de normes de gestió de l'eficiència energètica Normes que inclou la col·lecció:
  • EA 0055:2016 Classificació de proveïdors de serveis energètics.
  • UNE-EN 15900:2010 Serveis d'eficiència energètica. Definicions i requisits essencials.
  • UNE-EN 16247-1:2012 Auditories energètiques. Part 1: Requisits generals.
  • UNE-EN 16247-2:2014 Auditories energètiques. Part 2: Edificis.
  • UNE-EN 16247-3:2014 Auditories energètiques. Part 3: Processos.
  • UNE-EN 16247-4:2014 Auditories energètiques. Part 4: Transport.
  • UNE-EN 16247-5:2015 Auditories energètiques. Part 5: Competència dels auditors energètics.
  • UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemes de gestió de l'energia. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 50001:2011)

Els camps marcats amb * són obligatoris

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., d’ara endavant AENOR, amb domicili a c. Gènova 6, Madrid 28004, tractarà com a responsable les seves dades personals per a la gestió dels serveis i/o productes que sol·licita i el manteniment de la relació contractual, la base legitimadora de la qual serà l'execució d'aquest contracte. Així mateix, AENOR li podrà remetre informació d'activitats, productes i serveis relacionats, la base legitimadora dels quals serà l'interès legítim d'AENOR en consonància amb la normativa legal aplicable (Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic). Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació al tractament de les seves dades, adreçant-se a AENOR a l'adreça indicada anteriorment o a datos@aenor.com. Li recomanem llegir i comprendre la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT