Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>En què consisteix la certificació?
En què consisteix la certificació?

En què consisteix la certificació?

Dos quadres de certificats d'AENOR

​​​​​​​​​​​​​​​​​

La certificació és el procés dut a terme per una entitat reconeguda com a independent de les parts interessades, mitjançant el qual es manifesta la conformitat d'una determinada empresa, producte, procés, servei o persona amb els requisits definits en normes o especificacions tècniques. La certificació va dirigida a qualsevol tipus d'empresa, independentment de la mida, ubicació o àrea d'activitat, i no necessàriament a les grans empreses. Fins i tot pot resultar més útil a empreses petites i mitjanes amb menys reconeixement en el mercat i més necessitat de generar confiança en els seus grups d'interès. Encara que en alguns casos és un requisit imprescindible per poder vendre, sigui per consideracions legals, o perquè els compradors del producte sempre ho sol·liciten, el fet cert és que es tracta d'un procés voluntari.​

SERVEIS

Certificació és el terme que s'utilitza més col·loquialment per fer referència al que tècnicament es denomina “avaluació de la conformitat”. L'avaluació de conformitat és qualsevol avaluació que es duu a terme per determinar si un producte, procés o sistema de gestió compleix amb uns requisits específics. Més enllà de la certificació, hi ha altres tipus d'avaluacions que estableixen una conformitat o donen fe o veracitat d'alguna cosa, en el sentit més general.

Així, laverificació de la conformitat implica la comprovació de la conformitat dels productes d'acord amb normes nacionals o el seu equivalent internacional. Al mateix temps, anima importadors i exportadors a entendre la necessitat del compliment i els seus avantatges.

De la mateixa manera, la inspecció és l'acció dirigida a les organitzacions que volen mostrar responsabilitat i assegurar que els seus equips, productes i serveis compleixen amb la qualitat, la seguretat, el medi ambient i les responsabilitats socials imperatives (ja siguin de compliment obligat, voluntàries o pròpies, basades en els seus propis sistemes, normes o necessitats). L'avaluació de la conformitat requereix sovint que es facin assajos de tipus, de vigilància o d'autocontrol sobre els productes que són objecte d'algun tipus de certificació. Utilitzant les metodologies analítiques més avançades, es fan anàlisis fisicoquímics, microbiològics i sensorials en productes alimentaris o productes de cosmètica, higiene i detergència, entre d'altres.

A més de les certificacions i serveis d'avaluació més estesos, AENOR desenvolupa una tasca d'innovació constant i crea esquemes que responen a les noves necessitats empresarials. Així, les marques d'AENOR evidencien aquesta “certificació” i constitueixen un element diferenciador i de confiança al mercat, milloren la imatge de productes i serveis oferts i generen confiança entre clients i consumidors.

L'equip d'AENOR, integrat per més de 900 auditors especialitzats en tots els sectors econòmics i industrials, és capaç d'abordar i gestionar projectes globals de certificació, verificació, inspecció i formació en qualsevol àmbit geogràfic. Té presència permanent en 12 països, principalment d'Iberoamèrica i Europa. A Espanya, té delegacions a totes les comunitats autònomes mitjançant les seves 19 seus. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​ 
Representació de les àrees de certificació, qualitat, energia, R+D+I, medi ambient, risc i seguretat, compliance i bon g
ÀREES

AENOR està present, amb més de 400 tipus de certificacions, en les principals àrees d'activitat del mercat, i s'anticipa a les noves tendències econòmiques i a la demanda de les empreses. Així, les ajuda a millorar els seus avantatges competitius, ja sigui a través de la qualitat, el respecte pel medi ambient o la seguretat laboral, cosa que demostra la responsabilitat amb la societat i, sobretot, millora l'eficiència dels processos en la gestió empresarial.

Les principals àrees d'avaluació són:

  • Qualitat (ISO 9001, ISO/IEC 20000-1) ​
  • ​Medi ambient (ISO 14001, ISO 14064…)
  • Riscos i seguretat (OHSAS 18001, ISO 45001…) ​
  • R+D+I (UNE 166002, projectes IDi…)
  • Eficiència energètica (ISO 50001, proveïdors de serveis energètics EA 0055…)
  • Compliment normatiu i bon govern (UNE 19601, ISO 37001…) ​

Vés a àrees

Icones representant els sectors de certificació
SECTORS

De forma genèrica, hi ha una sèrie d'avaluacions horitzontals i aplicables a qualsevol tipus d'organització, independentment del seu sector d'activitat, mida, etc. És el cas de la certificació del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001 o del sistema ambiental ISO 14001, entre d'altres.

Al seu torn, els sectors d'activitat han anat desenvolupant normatives d'aplicació específica per al seu àmbit d'actuació, com a resposta a les exigències de cada sector. Parlem de sectors tan importants per a la nostra economia com l'alimentari, l'energètic, l'edificació i l'obra civil, el transport i la logística, la sanitat i els serveis socials…​ 

L'avantatge més important és facilitar l'accés als mercats. En alguns casos, no només facilita l'operació de venda, sinó que és un requisit imprescindible per poder entrar en determinats mercats, ja sigui per consideracions legals o perquè els compradors ​del producte sempre el solicit​an.

Vés a sectors