Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>En què consisteix la certificació?
Què és la certificació?

Què és la certificació?

​​​​​​​​​​​​​​​​​

La certificació, És el procés que duu a terme una entitat reconeguda com a independent de les parts interessades mitjançant el qual es manifesta la conformitat d'una empresa, producte, procés, servei o persona determinats amb els requisits que es defineixen en normes o especificacions tècniques. La certificació va dirigida a qualsevol mena d'empresa, independentment de la mida, ubicació o àrea d'activitat, i no necessàriament a les grans empreses. Fins i tot pot resultar més útil a petites i mitjanes empreses amb menys reconeixement en el mercat i més necessitat de generar confiança en els seus grups d'interès. Encara que en alguns casos és un requisit imprescindible per a poder vendre, sia per consideracions legals,, sia perquè els compradors del producte ho sol·liciten sempre, el fet cert és que es tracta d'un procés voluntari.

SERVEIS:¿En què consisteix la certificació?

Certificació és el terme que s'utilitza més col·loquialment per fer referència al que tècnicament es denomina "avaluació de la conformitat". L'avaluació de conformitat és qualsevol avaluació que es duu a terme per determinar si un producte, procés o sistema de gestió compleix amb uns requisits específics. Més enllà de la certificació, hi ha altres tipus d'avaluacions que estableixen una conformitat o donen fe o veracitat d'alguna cosa, en el sentit més general.

Aleshores, la verificació de la conformitat implica la comprovació de la conformitat dels productes d'acord amb normes nacionals o el seu equivalent internacional. Al mateix temps, anima importadors i exportadors a entendre la necessitat del compliment i els seus avantatges.

D'altra banda, la inspecció és l'acció dirigida a les organitzacions que volen mostrar responsabilitat i assegurar que els seus equips, productes i serveis compleixen amb la qualitat, la seguretat, el medi ambient i les responsabilitats socials imperatives (tant si són de compliment obligatori com si són voluntàries o pròpies, basades en sistemes, normes o necessitats propis). L'avaluació de la conformitat requereix sovint la realització d'assajos de tipus, de vigilància o d'autocontrol sobre els productes que són objecte d'algun tipus de certificació. Es fan servir les metodologies analítiques més avançades per dur a terme anàlisis fisicoquímics, microbiològics i sensorials en productes alimentaris o productes de cosmètica, higiene i detergència, entre d'altres.

Marques AENOR

A més de les certificacions i serveis d'avaluació més estesos, AENOR desenvolupa una tasca d'innovació constant i crea esquemes que responen a les noves necessitats empresarials. Així, les marques AENOR evidencien aquesta certificació i constitueixen un element diferenciador al mercat, tot millorant la imatge dels productes i serveis oferts i generant confiança entre clients i consumidors.

L'equip d'AENOR, que està integrat per més de 900 auditors especialitzats en tots els sectors econòmics i industrials, és capaç d'abordar i gestionar projectes globals de certificació, verificació, inspecció i formació en qualsevol àmbit geogràfic. Té presència permanent en 12 països, principalment d'Iberoamèrica i Europa. A Espanya, AENOR té delegacions a totes les comunitats autònomes mitjançant les seves 19 seus.


​ 

ÀREES DE CERTIFICACIÓ

AENOR està present amb més de 400 tipus de certificacions en les principals àrees d'activitat del mercat, per anticipar-se a les noves tendències econòmiques i demanda de les empreses, ajudar-les a millorar els seus avantatges competitius, a través de la qualitat, el respecte al medi ambient o la seguretat laboral, demostrar la responsabilitat amb la societat i, sobretot, millorar l'eficiència dels processos en la gestió empresarial.

Les principals àrees d'avaluació són:

  • Qualitat (ISO 9001, ISO/IEC 20000-1) ​
  • ​Medi ambient (ISO 14001, ISO 14064…)
  • Riscos i seguretat (OHSAS 18001, ISO 45001…) ​
  • R+D+I (UNE 166002, projectes IDi…)
  • Eficiència energètica (ISO 50001, proveïdors de serveis energètics EA 0055…)
  • Compliment normatiu i bon govern (UNE 19601, ISO 37001…) ​

Vés a àrees

SECTORS DE CERTIFICACIÓ

De forma genèrica, hi ha una sèrie d'avaluacions horitzontals i aplicables a qualsevol mena d'organització, independentment del seu sector d'activitat, mida, etc.Aquest és el cas de la certificació del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001, o del sistema ambiental ISO 14001, etc.

Alhora, els diferents sectors d'activitat han anat desenvolupant estàndards d'aplicació específica al seu àmbit d'actuació, com a resposta a les exigències que requereix cada sector. Parlem de sectors tan importants per a la nostra economia com l'alimentari, l'energètic, l'edificació i l'obra civil, el transport i la logística, la sanitat i els serveis socials…

L'avantatge més important és facilitar l'accés als mercats. En alguns casos no només facilita l'operació de venda, sinó que és un requisit imprescindible per poder entrar en mercats determinats, sia per consideracions legals, sia perquè els compradors del producte sempre ho sol·liciten.

Vés a sectors