Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Cadena custòdia forestal FSC
FSC® Cadena de custòdia dels productes forestals
Cadena de custòdia de productes forestals

FSC® Cadena de custòdia dels productes forestals

FSC® Cadena de custòdia dels productes forestals

Primera matèria compromesa amb la gestió forestal responsable

La cadena de custòdia (CdC) dels productes forestals es defineix com el segui​ment dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorces, resines...) durant les diferents fases del procés productiu i la seva posterior comercialització, per poder assegurar la traçabilitat dels productes forestals des del consumidor final fins al bosc o, en el cas de material reciclat, fins al punt on el material es recupera.

La cadena de custòdia​ dels productes forestals constitueix l'etapa posterior a la certificació de la gestió forestal sostenible i és necessària per crear un enllaç informatiu entre la matèria primera inclosa en un producte forestal i el seu origen.

El FSC (Forest Stewardship Council®) és una organització independent, no governamental, internacional i sense ànim de lucre creada el 1993, amb l'objectiu de promoure una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable als boscos d'arreu del món. L'objectiu de l'FSC és doble: d'una banda crear un segell únic, el segell FSC® que pugui garantir la credibilitat de la certificació a través d'uns estàndards d'aplicació global; d'altra banda, acreditar les entitats encarregades de certificar de conformitat amb els estàndards de l'FSC.

Mitjançant la certificació de la cadena de custòdia FSC, AENOR, com a tercera part independent, garanteix la implantació d'un sistema de cadena de custòdia en compliment amb els requisits de cadena de custòdia FSC. D'aquesta manera es garanteix al consumidor que el producte certificat procedeix d'un bosc gestionat de forma responsable, tenint en compte criteris de caràcter ambiental, social i econòmic. En el cas del material forestal recuperat la cadena de custòdia permet assegurar la traçabilitat des del consumidor fins al centre de recuperació.​​

Beneficis interns per a la vostra organització:

  • Facilita l'obertura de nous mercats sensibles a aspectes mediambientals.
  • Millora la seva imatge davant l'Administració.
  • Ofereix una eina per acomplir les exigències legals en matèria de comerç de la fusta.

Beneficis davant els vostres clients:

  • Dóna confiança als consumidors que els productes forestals que consumeixen procedeixen de boscos que han estat gestionats de forma responsable, duent a terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient.
  • Assegura als consumidors la procedència legal de la fusta dels productes que consumeixen, i garanteix que aquesta no procedeix de tales abusives o il·legals.
  • Es diferencia positivament de la competència (a través d'un logotip propi, que demostra la certificació de la cadena de custòdia FSC).

La certificació de la cadena de custòdia està orientada a qualsevol entitat, empresa o instal·lació que produeixi, comercialitzi o manipuli en el seu procés productiu productes forestals, com ara fusta, paper, suro, escorces, resines o derivats... fins i tot productes alimentaris obtinguts de boscos certificats (bolets, caça, etc).

Les auditories de cadena de custòdia FSC es podran fer integrades amb les auditories de Cadena de custòdia PEFC™. També es poden fer integrades amb auditories de sistemes de gestió de la qualitat o el medi ambient. Quan una empresa disposa d'aquest tipus de sistemes, és molt possible que compleixi part dels requisits de cadena de custòdia i haurà de, únicament, elaborar els procediments de control necessaris o modificar els que ja hi ha perquè tinguin en compte també les exigències requerides.​

Una vegada superat el procés d'auditoria, la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de Conformitat amb els requisits de Cadena de Custòdia FSC.
  • La llicència d'ús de la marca de cadena de custòdia FSC.

L'ús de la marca FSC® s'haurà de fer d'acord amb els requisits establerts al FSC-STD-50-001.​​

​​La marca de la gestió forestal responsable, FSC

Marca FSC®​ 

AENOR està acreditada per ASI(Assurance Services International) per a la certificació de cadena de custòdia de productes forestals pel sistema FSC® (acreditació ASI-ACC-046). Aquesta acreditació permet a AENOR certificar la cadena de custòdia FSC® a tot el món llevat de la Xina.

Accedeixi a la llista d' Organitzacions certificades a la cadena de custòdia FSC.