Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Cadena de custòdia forestal PEFC
PEFC™ Cadena de custòdia dels productes forestals
PEFC Cadena de custòdia dels productes forestals

PEFC™ Cadena de custòdia dels productes forestals

PEFC™ Cadena de custòdia dels productes forestals

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matèria primera sostenible per a un producte ambientalment responsable

La cadena de custòdia (CdC) dels productes forestals es defineix com el segui​ment dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorces, resines…) durant les diverses fases del procés productiu i la seva posterior comercialització per poder assegurar la traçabilitat dels productes forestals des del consumidor final fins al bosc, o, en el cas del material reciclat, fins al punt on es recupera el material.

La cadena de custòdia​ dels productes forestals constitueix l'etapa posterior a la certificació de la gestió forestal sostenible i és necessària per crear un enllaç informatiu entre la matèria primera inclosa en un producte forestal i el seu origen.

El PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification) és una organització no governamental, internacional, i sense ànim de lucre que va néixer el 1998 com una iniciativa voluntària del sector privat forestal per promocionar la gestió forestal sostenible mitjançant la certificació duta a terme per una part independent.

L'any 2004, el PEFC es va constituir com el Programa per al Reconeixement de Sistemes de Certificació Forestal, amb l'objectiu d'oferir un marc per a l'establiment de sistemes de certificació nacionals comparables i el seu mutu reconeixement paneuropeu.

Mitjançant la certificació de la cadena de custòdia PEFC, AENOR, com a tercera part independent, garanteix la implantació d'un sistema de cadena de custòdia en compliment amb els requisits de cadena de custòdia PEFC. Així es garanteix al consumidor que el producte certificat procedeix d'un bosc gestionat de forma responsable i tenint en compte criteris de caràcter ambiental, social i econòmic. En el cas del material forestal recuperat, la cadena de custòdia permet assegurar la traçabilitat des del consumidor fins al centre de recuperació.

Beneficis interns per a la vostra organització:

  • Facilita l'obertura de nous mercats sensibles a aspectes mediambientals.
  • Millora la seva imatge davant l'Administració.
  • Ofereix una eina per acomplir les exigències legals en matèria de comerç de la fusta.

Beneficis davant els vostres clients:

  • Dóna confiança als consumidors que els productes forestals que consumeixen procedeixen de boscos que han estat gestionats de forma responsable, duent a terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient.
  • Assegura als consumidors la procedència legal de la fusta dels productes que consumeixen, i garanteix que aquesta no procedeix de tales abusives o il·legals.
  • Es diferencia positivament de la competència, a través d'un logotip propi que demostra la certificació de la cadena de custòdia PEFC.

Les auditories del CdC PEFC es podran fer integrades amb les auditories de ​cadena de custòdia FSC®​. També es poden fer integrades amb auditories de sistemes de gestió de la qualitat o medi ambient. Quan una empresa disposa d'aquest tipus de sistemes, és molt possible que compleixi part dels requisits de CdC i únicament haurà d'elaborar els procediments de control necessaris o modificar els ja existents perquè també tinguin en compte les exigències requerides.​

​​

Una vegada superat el procés d'auditoria, la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de conformitat amb els requisits de cadena de custòdia PEFC.
  • La llicència d'ús de la marca de cadena de custòdia.

L'ús de la marca PEFC ha de fer-se d'acord amb els requisits establerts a PEFC ST 2001:2008.

Conformitat amb els requisits de cadena de custòdia PEFC

Certificació PEFC de la cadena de custòdia​​


AENOR està acreditada per ENAC l'Entitat Nacional d'Acreditació per a la certificació de la cadena de custòdia de productes forestals pel sistema PEFC(acreditació núm. 01/C-PR108). Aquesta acreditació permet a AENOR certificar la cadena de custòdia PEFC amb un abast internacional.

Consulti aquí les organitzacions certificades a cadena de custòdia PEFC