Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Gestió forestal sostenible GFS
Sistemes de Gestió Forestal Sostenible
Gestió forestal sostenible

Sistemes de Gestió Forestal Sostenible

Sistemes de Gestió Forestal Sostenible

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El futur del planeta depèn del present dels nostres boscos

La gestió forestal sostenible (GFS) es defineix com l'administració i ús dels boscos de manera que mantinguin la seva biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i el seu potencial de complir, ara i en el futur, funcions ecològiques, econòmiques i socials rellevants, a escala local, nacional i global, sense causar dany a altres ecosistemes (Conferència Ministerial d'Hèlsinki, 1993).​

La GFS denota un pas més en la gestió tradicional de les masses forestals, en què fonamentalment es tenien en consideració criteris exclusivament econòmics i de productivitat. La GFS comporta la consideració, a més, de criteris ambientals i socials, tant des del punt de vista de la planificació i prevenció com des del punt de vista del control i la gestió adequada.

Mitjançant la certificació de la gestió forestal sostenible, AENOR, com a tercera part independent, garanteix que la gestió en una muntanya que ha obtingut la condició de certificat concorda amb els criteris i indicadors de sostenibilitat forestal UNE 162002 que engloba aspectes tant de caràcter ecològic com de caràcter social i econòmic.

Beneficis interns per a la vostra organització:

 • Millor aprofitament dels recursos.
 • Optimització de la gestió dels residus forestals.
 • ​Reducció de costos.
 • Augment del valor afegit dels productes forestals.
 • Control de la despesa.
 • Reducció de possibles infraccions.

Beneficis davant els vostres clients:

 • Satisfer la demanda de productes forestals certificats, cada vegada més coneguts i sol·licitats al mercat.
 • Augmentar la competitivitat de la fusta en el sector forestal.
 • Distingir-se de la competència i reforçar la imatge davant clients i consumidors.

La certificació de la gestió forestal sostenible està orientada a qualsevol gestor forestal, públic o privat, que vulgui posar de manifest el seu compromís en la gestió forestal amb els criteris i indicadors de sostenibilitat forestal. Està oberta a qualsevol tipus de muntanya o massa forestal, ja sigui d'ús productiu, protector o social.

Una vegada superat el procés d'auditoria, en compliment de la norma UNE 162002 i Sistema Espanyol de Certificació Forestal de PEFC-Espanya, la seva organització obté:

 • El certificat AENOR de gestió forestal sostenible.
 • La llicència d'ús de la marca PEFC.
Certificació PEFC Gestió forestal sostenible  

Certificació PEFC
Gestió forestal sostenible