Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Forestal i fusta>Gestió forestal sostenible GFS
PEFC: La certificació de la cadena de custòdia de productes forestals i arboris, i la gestió forestal
Gestió forestal sostenible

PEFC: La certificació de la cadena de custòdia de productes forestals i arboris, i la gestió forestal

PEFC: La certificació de la cadena de custòdia de productes forestals i arboris, i la gestió forestal

El Programa per al Reconeixement de la Certificació Forestal, més conegut per les sigles PEFC, és l'organització mundial que promou la gestió sostenible dels boscos a través de la certificació forestal i l'etiquetatge dels productes forestals i arboris. És una organització no governamental, internacional, i sense ànim de lucre, que sorgeix el 1998 com una iniciativa voluntària del sector forestal privat que promociona la gestió forestal sostenible mitjançant la certificació duta a terme per una part independent: www.pefc.org o www.pefc.es.

La certificació forestal PEFC proporciona el marc per desenvolupar els principis comuns per a la certificació, estableix els mecanismes per al reconeixement mutu dels sistemes de certificació desenvolupats pels diferents països participants i ofereix una marca col·lectiva, el logotip PEFC, que certifica que un determinat producte forestal prové d'un bosc gestionat amb criteris de sostenibilitat.

Certificació PEFC: Gestió forestal i matèria primera sostenible

Qualsevol organització que gestioni productes d'origen forestal i arbori pot contribuir a la sostenibilitat de les masses forestals del planeta implantant un sistema de cadena de custòdia. Aquest sistema assegura que el material forestal i arbori present en els productes que tenen una declaració PEFC, o que estan etiquetats com a tals, provenen de boscos gestionats de forma sostenible, de material reciclat i/o de fonts controlades PEFC.

Quins beneficis aporta la certificació PEFC a la seva organització?

  • Facilita l'obertura de nous mercats, cada vegada més sensibles a qüestions ambientals i de sostenibilitat.
  • Ofereix una eina que ajuda a acomplir les exigències legals en matèria de comerç de la fusta, fet que en millora la responsabilitat social i la imatge davant les Administracions públiques.
  • Constitueix un element diferenciador en relació amb els seus competidors, en disposar d'un certificat de cadena de custòdia d'AENOR, entitat acreditada independent.
  • Els productes d'origen forestal i arbori gestionats en el marc d'una cadena de custòdia ofereixen garanties sobre el seu origen, és a dir, boscos que han estat gestionats de forma responsable.
  • Assegura als consumidors la procedència legal de la fusta dels productes que consumeixen, i garanteix que aquesta no procedeix de tales abusives o il·legals.

PEFC ha fet una revisió profunda dels estàndards de la cadena de custòdia (PEFC ST 2002:2020) i d'ús de marca registrada (PEFC ST 2001:2020), que han estat aprovades el 2020 per l'Assemblea General de PEFC Internacional. Per a més informació, si us plau, premi aquí.

La certificació de la cadena de custòdia està orientada a qualsevol entitat, empresa o instal·lació que produeixi, comercialitzi o manipuli en el seu procés productiu productes forestals, com ara fusta, paper, suro, escorces, resines o derivats... fins i tot productes alimentaris obtinguts de boscos certificats (bolets, caça, etc).

Una vegada superat el procés d'auditoria, en compliment de la norma UNE 162002 i Sistema Espanyol de Certificació Forestal de PEFC-Espanya, la seva organització obté:

  • El certificat AENOR de gestió forestal sostenible.
  • La llicència d'ús de la marca PEFC.


AENOR està acreditada per ENAC Entitat Nacional d'Acreditació per a la certificació de la cadena de custòdia de productes forestals pel Sistema PEFC (acreditació núm. 01/C-PR108) i per a la certificació en gestió forestal sostenible en compliment de la norma UNE 162002 i Sistema Espanyol de Certificació Forestal de PEFC-Espanya (acreditació núm. 01/C-SG068). Aquesta acreditació permet a AENOR certificar la cadena de custòdia i gestió forestal sostenible PEFC.

Consulti aquí les organitzacions certificades a cadena de custòdia PEFC.

Llista de muntanyes adscrites als certificats de gestió forestal sostenible.