Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Gestió de R+D+I 166002
Certificació de sistemes de gestió d'R+D+I UNE 166002

Certificació de sistemes de gestió d'R+D+I UNE 166002

Certificació de sistemes de gestió d'R+D+I UNE 166002

Optimitzar els processos de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica basant-se en estructures conegudes de sistemes de gestió

Els sistemes de gestió de l'R+D+I permeten a empreses i organismes, independentment de la seva mida o del sector econòmic a què pertanyin, millorar de manera sistemàtica les seves activitats d'R+D+I, sense encotillar-les en regles fixes que coartin la imaginació i intel·ligència emocional dels investigadors, proporcionant dire​ctrius útils per organitzar i gestionar eficaçment aquest tipus d'activitats.

La norma UNE 166002 conté requisits i directrius pràctiques per a la formulació i el desenvolupament de polítiques de R+D+I, per a l'establiment d'objectius d'acord amb les activitats, els productes i els serveis específics de cada organització i per a la identificació de tecnologies emergents o noves tecnologies no aplicades en el seu sector, l'assimilació i posterior transferència de les quals proporcionaran la base per generar projectes, potenciar els seus productes, processos o serveis i millorar la seva competitivitat.

La certificació del sistema de gestió de la R+D+I permet a les empreses:

  • Sistematitzar les seves activitats de R+D+I i integrar-les en la gestió general de l'empresa.
  • Planificar, organitzar i controlar les unitats de R+D+I, així com la cartera de productes generats.
  • Establir la interacció de la R+D+I amb altres departaments o divisions.
  • Demostrar la transparència de les activitats de R+D+I.
  • Aportar un valor afegit de confiança en l'activitat de R+D+I de l'empresa, millorant la seva imatge empresarial i la seva competitivitat.
  • Compatibilitat amb altres sistemes de gestió.​

La norma UNE 166002 està destinada a totes aquelles organitzacions que facin activitats de R+D+I, independentment de la seva mida i activitat. Aquesta norma també pot utilitzar-se com a especificació de compra en la contractació a tercers.

Aquesta norma està alineada amb altres normes de sistemes de gestió, com ara la UNE-EN ISO 9001, amb la finalitat d'augmentar la compatibilitat amb aquestes normes en benefici de la comunitat d'usuaris.​​

Un cop superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE 166002, l'organització obté:

  • El Certificat AENOR de gestió de R+D+I.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de gestió de R+D+I.
Marca AENOR de gestió d'R+D+I   UNE 166002

Marca AENOR de gestió d'R+D+I UNE 166002

L'esquema de certificació de sistemes de gestió de R+D+I d'AENOR va ser el primer esquema acreditat per ENAC el 2008. AENOR ha concedit més de 600 certificats de sistemes de gestió de la R+D+I a prestigioses organitzacions, tant públiques com privades.


Curs: Implantació d'un sistema de gestió d'R+D+I. UNE 166002

Gestió de les reclamacions

Vuit principis de gestió de la innovació amb la nova UNE 166002:2021

solucions globals clima