Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Diversitat i igualtat
Certificacions de diversitat i igualtat a l'empresa

Certificacions de diversitat i igualtat a l'empresa

La igualtat entre dones i homes, juntament amb la resta dels factors que configuren la diversitat, és l'objectiu que cal aconseguir en totes les organitzacions, mitjançant la interposició de mesures d'acció positives en tots els àmbits de gestió del capital humà. Això implica el següent: selecció i contractació; promoció professional; formació; condicions laborals; infrarepresentació; exercici corresponsable dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral; prevenció de l'assetjament sexual i per motius de sexe; sistema retributiu; comunicació, entre altres

Solucions AENOR en igualtat

Des d'AENOR et proposem les solucions següents, que faran que la teva empresa sigui més de confiança, competitiva i sostenible.

Com aconseguir la diversitat i inclusió a l'empresa

Model AENOR d'Igualtat de Gènere

En línia amb la legislació vigent i integrable amb altres sistemes de gestió, respon a les obligacions de compliment i a les necessitats en aquest àmbit, i demostra la gestió proactiva de la igualtat a la teva organització cap a tots els seus grups d'interès i, en definitiva, cap a tota la societat.

Més informació

Model AENOR d'igualtat retributiva

Ajuda les organitzacions a enfocar les directrius d'actuació pel que fa a la retribució salarial i es converteix en una base sòlida per maximitzar l'èxit en el resultat de les auditories salarials obligatòries des del 2019 i, conjuntament, el control de riscos i impactes en aquest àmbit.

Més informació

Compromís amb la inclusió de la gent gran

Certifica el compromís de la teva organització amb la gent gran a través dels serveis de qualitat oferts que tenen el propòsit de garantir una atenció personalitzada, adaptada a les seves necessitats.

Més informació

Accessibilitat

Garanteix a totes les persones les mateixes possibilitats d'accés a qualsevol part de l'entorn construït, transport o urbanisme i a l'ús i gaudi dels serveis que s'hi presten amb tanta autonomia com sigui possible en fer-los servir; L'accessibilitat és la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat, i de la forma més autònoma i natural possible.

Més informació

Gestió de la tolerància en centres educatius

Es tracta d'una solució de la plataforma de confiança "Fomentar la tolerància" que vol reforçar el catàleg de solucions AENOR que donen resposta a les preocupacions dels centres educatius, en particular, i de la societat, en general, per contribuir a generar un entorn educatiu que afavoreixi una educació inclusiva i equitativa, i promoure la igualtat d'oportunitats de l'alumnat, independentment dels factors personals, socials i econòmics que els caracteritzin.

Més informació

​ Infografia

Descobreix tots els nostres esdeveniments d'aquest i altres sectors a
AENOR Today

 Pla d'Igualtat de McDonald's, Diego Trombatore


Les dones a la universitat


Solucions d'igualtat d'AENOR


Podcasts Certificació d'igualtat de gènere i retributiva

Podcast Igualtat de gènere

Descobreix tota la formació disponible per als plans d'igualtat

Cursos de formació
Un pas més per impulsar la igualtat a les organitzacions