Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Diversitat i igualtat>Accessibilitat universal
Certificació d'accessibilitat universal UNE 170001

Certificació d'accessibilitat universal UNE 170001

Certificació d'accessibilitat universal UNE 170001

Garanteix l'accessibilitat universal a serveis i entorns a tots els usuaris

L'adopció d'un sistema de gestió de l'accessibilitat universal garanteix a totes les persones, independentment de la seva edat o discapacitat, les mateixes possibilitats d'accés a qualsevol part de l'entorn construït, transport o urbanisme i a l'ús i el gaudi dels serveis que s'hi presten amb tota l'autonomia possible en la seva utilització.

L'adopció de la norma UNE 170001-2 suposa el compromís social de l'organització amb la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, independentment de les seves capacitats. D'aquesta manera, qualsevol client que vulgui accedir a un entorn i rebre els serveis que s'hi prestin, ho podrà fer ja que l'organització haurà dotat d'accessibilitat tant els seus entorns com els seus serveis.

Entorn laboral i adaptació del lloc de treball

Igualment, l'accessibilitat universal desenvolupada de conformitat amb la norma UNE 170001-2 per als entorns laborals, manifesta el compromís per part de les organitzacions amb la societat, creant entorns en els quals qualsevol treballador independentment de les seves capacitats, pugui desenvolupar les seves activitats laborals en condicions d'igualtat d'oportunitats que la resta. L'adopció d'aquesta norma facilita a les organitzacions que desenvolupin el compliment i la responsabilitat social empresarial d'integració en el mercat laboral de les persones amb discapacitat.

Complint els requisits DALCO de la norma UNE 170001-1:2007, l'organització estarà preparada per garantir que és accessible, i que aquesta accessibilitat no és ocasional i es mantindrà en el temps.

Aquesta norma aplica a tots els sectors tant públics com privats en què els ciutadans fan ús dels serveis públics com els transports, espais edificats com ara hospitals, centres d'atenció primària, universitats, dependències dels ajuntaments i comunitats autònomes i Administració Central.

Aplica a qualsevol emplaçament empresarial bé sigui d'atenció amb el client final (hotels, centres comercials, museus, xarxes de distribució, oficines bancàries, punts de venda, grans superfícies, residències), o bé els entorns laborals de qualsevol organització sigui pública o privada.

La certificació segons la norma UNE 170001-2 és perfectament compatible i complementària amb la certificació ISO 9001 de qualitat, ja que comparteix amb aquesta norma les eines pròpies dels sistemes de gestió com ara la planificació, els objectius, les accions correctives i preventives, etc. afegint la perspectiva de l'accessibilitat universal que no queda coberta amb els sistemes de gestió de qualitat tradicionals.

Una vegada superat el procés d'auditoria i el sistema implantat, s'adequa als requisits de la norma UNE 170001-2 d'accessibilitat universal. Amb el sistema de gestió de l'accessibilitat universal, la seva organització obté:

  • El Certificat AENOR d'accessibilitat registrada.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR d'accessibilitat registrada
Marca AENOR d'accessibilitat registrada UNE 170001-2

Marca AENOR d'accessibilitat universal
​UNE 170001-2

Des de l'any 2003, han estat diverses les organitzacions que han optat per aquest esquema de certificació, i el Museu GUGGENHEIM de Bilbao ha estat el primer. Fins ara hi ha emesos 41 certificats a empreses i administracions, de sectors diversos com ara bancs, platges, transport de passatgers, estacions de servei, centres comercials, hotels, etc.

  • Sol·licita aquí el Reglament particular de certificació de Sistemes de Gestió d'Accessibilitat Universal RP-CSG-004.02