Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Diversitat i igualtat>Certificació UNE 0071 Gestió de la tolerància en centres educatius
Certificació Gestió de la tolerància en centres educatius UNE 0071

Certificació Gestió de la tolerància en centres educatius UNE 0071

Certificació Gestió de la tolerància en centres educatius UNE 0071

Consolidant el valor de la tolerància en centres educatius

Es tracta d'una solució emmarcada en la plataforma de confiança "Fomentar la Tolerància" que vol reforçar el catàleg de solucions AENOR que donen resposta a les preocupacions dels centres educatius, en particular, i de la societat, en general, per contribuir a generar un entorn educatiu que afavoreixi una educació inclusiva i equitativa, i per promoure la igualtat d'oportunitats de l'alumnat, independentment dels factors personals, socials i econòmics que els caracteritzin. En el marc del lema de l'Agenda 2030: "No deixar ningú enrere"

El principal objectiu de la certificació del sistema de gestió de la tolerància en centres educatius no universitaris és reconèixer la capacitat de l'organització per satisfer els requisits de tolerància que, tant la legislació com la societat, cada vegada més multicultural i diversa, demanden, en un context on la realitat de les aules i dels centres educatius evidencien manifestacions d'intolerància clares, com són els casos recurrents d'assetjament escolar, entre d'altres.

Aquesta solució es basa en l'especificació UNE 0071 sistema de gestió de la tolerància en centres educatius no universitaris. Requisits i orientació per al seu ús, sobre la qual es fonamenta el model desenvolupat per AENOR, que orienta la millora contínua de la gestió que els centres fan de valors com la tolerància, l'equitat, la igualtat i la inclusió.

Beneficis:

  • Donar suport a les organitzacions en el seguiment d'alineament amb els requisits del model AENOR i disposar d'una eina de report en relació amb la seva actuació en el marc del Pla Estratègic de Convivència Escolar del Ministeri d'Educació.
  • Contribuir a la transparència en la gestió de la tolerància en la vida del centre escolar per generar confiança a les parts interessades, com és la comunitat educativa, agents actius i amb una participació important en la creació d'entorns educatius lliures de violència.
     
  • Facilitar el fet que es disposi d'una certificació per poder accedir als processos de contractació pública, subvencions, captació de fons d'inversió, donacions...

  • Aportar valor per posicionar l'organització en la seva contribució a l'Agenda 2030 i perquè contribueixi als:

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: igualtat de gènere i empoderament de dones i nenes.

Per tant, aquesta solució de certificació està orientada al reconeixement i a la valoració d'aquells centres educatius que volen adquirir més compromís amb tota la comunitat educativa i altres parts interessades, aportant valors prosocials (cooperació, altruisme, empatia, atenció, és a dir, els que porten a actuar en benefici d'altres persones i no d'un/a mateix/a) que es converteixen en el pilar sobre el qual es construeix i es consolida qualsevol societat equitativa i democràtica.

Com esmenta la Declaració de principis sobre la tolerància (París 1995) de la UNESCO la tolerància consisteix en l'harmonia en la diferència i és l'educació el mitjà més eficaç per aconseguir-la. L'educació és la veritable eina per a la prevenció de qualsevol manifestació d'intolerància, i per tant, de discriminació i d'assetjament escolar.

  • Educatiu

ISO 9001, ISO 21001: Sistema de Gestió per a Organitzacions Educatives. 

​Com a conseqüència del procés d'auditoria, després d'avaluació satisfactòria, el client rep el certificat AENOR de Centre educatiu tolerant i la llicència d'ús de la marca següent: 

Centre educatiu tolerant