Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Inspecció de proveïdors
Inspecció de proveïdors

Inspecció de proveïdors

Avaluació de proveïdors
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La globalització dels mercats i l'augment progressiu del nombre d'importacions/exportacions, fa que les organitzacions es plantegin fer comandes a nous proveïdors distants geogràficament, sense disposar de la informació de les seves capacitats tècniques o de producció, podent comprometre la imatge de l'organització per qüestions ètiques i ambientals.

AENOR ha desenvolupat un servei d'avaluació de proveïdors per fer-ne una s, revisant-ne les instal·lacions, capacitats tècniques, de producció o logístiques, així com el nivell de qualitat dels productes que fabriquen.​


​​
Treballadors verificant la qualitat de confeccions de pantalons.

​​

Inspecció de fàbrica

Els contactes amb els nous proveïdors no són suficients per garantir-ne una bona integracióen les cadenes de subministrament de les organitzacions.

Les auditories de fàbriques són una eina molt útil per poder disposar d'un perfil ​complet dels proveïdors, per comprovar la seva capacitat per subministrar el producte o servei que es demana de forma prèvia a la compra.

Es revisen aspectes com la capacitat de producció, la qualitat de producte, les instal·lacions, els fluxos de treball organització, etc,i es poden dissenyar protocols d'inspecció específics a demanda de les ​organizacio​nes.

Camp verd mostrant una fàbrica amb el nivell de pol·lució.

​​​

Inspecció ètica i ambiental

Els consumidors i governs estan progressivament sol·licitant més transparència en les cadenes de subm​inistrament. Assegurar i demostrar el compromís amb les qüestions ètiques i ambiental és un element fonamental en les estratègies de les organitzacions, ajuda a fidelitzar els consumidors i evita situacions compromeses que afectin negativament les marques comercials.

AENOR​ pot oferir programes detallats d'inspecció social i ambiental que es poden dur a terme d'acord amb normes internacionals o amb les mateixes especificacions del client.

Servei dissenyat a mida

Servei dissenyat a mida 
Ajudem els nostres clients a definir l'abast de les inspeccions partint de la nostra experiència en el sector i el país.

Adaptem el servei a les necessitats concretes i les exigències específiques dels clients per intentar que compleixi tots els objectius.

De forma prèvia a totes les feines, es defineixen l'objectiu de la inspecció, el nombre de productes que es revisaran, la freqüència dels treballs, els aspectes que es revisaran, el procés que se seguirà o qualsevol altre aspecte que calgui tenir en compte.

Explica'ns què necessites i intentarem oferir-t'ho. ​​