Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Inspecció tècnica de prestatgeries
Inspecció tècnica de prestatgeries

Inspecció tècnica de prestatgeries

Magatzem mostrant diversos passadissos

Els sistemes d'emmagatzematge es consideren equips de treball i, com a tals, estan sota el seu paraigua legislatiu i normatiu (Reial Decret 1215/1997 i 486/1997. Les empreses han de prendre les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, conservin, durant tota la seva vida útil, unes condicions satisfactòries de seguretat.

Magatzem mostrant els prestatges.
Quins elements s'inspeccionen?

Alguns dels requisits que recull la Norma EN 15635 Emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques. Ús i manteniment de l'equip d'emmagatzematge:

 • Dany per impacte en qualsevol part de l'estructura, en particular danys en puntals i travessers.
 • Verticalitat dels puntals.
 • Estat i eficàcia de tots els components: plaques base i connexions dels travessers amb els puntals.
 • Esquerdes a les soldadures o al material base.
 • Estat del terra de l'edifici.
 • Posició de les càrregues sobre la paleta.​
 • Posició dels elements d'emmagatzematge de mercaderia sobre la prestatgeria i a terra.

Magatzem, prestatges amb productes
Quins sistemes d'emmagatzematge s'inspeccionen?

​Todas aquelles prestatgeries definides en la Norma EN 15878 Sistemes d'emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques. Termes i definicions. AENOR fa la inspecció independentment del fabricant, el model o l'instal·lador.

Alguns dels sistemes d'emmagatzematge que s'inspeccionen són:

 • Prestatgeria regulable de paletes.
 • Prestatgeria compacta de paletes (Drive in i Drive through).
 • Prestatgeries de paletes amb transelevador S/R.
 • Prestatgeries de paletes de frontal obert.
 • Prestatgeria per a càrregues unitàries miniload.
 • Prestatgeria de càrrega manual.
 • Cantilever.
 • Prestatgeries amb passadissos elevats.
 • Prestatgeries mòbils.

Escriptori amb diversos documents i una mà assenyalant apunts.

Què obtenen les empreses que han passat la nostra Inspecció?

 
 • Informe final d'inspecció, que classifica els danys detectats en tres categories (verd, ambre o vermell) i documentats fotogràficament.
 • Layout del magatzem.
 • Plaques de característiques​.