Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Inspeccions en comerç internacional
Inspeccions en comerç internacional

Inspeccions en comerç internacional

La globalització dels mercats no ha de suposar una barrera per a les empreses, sinó una oportunitat per obrir nous mercats. Podem ajudar-te.

AENOR proporciona la solució d'avaluació de proveïdors que en permet fer una selecció prèvia, revisant-ne les instal·lacions, capacitats tècniques, de producció o logístiques, així com el nivell de qualitat dels productes que fabriquen.

La globalització dels mercats i l'augment progressiu del nombre d'importacions/exportacions, fa que les organitzacions es plantegin fer comandes a nous proveïdors distants geogràficament, sense comptar amb la informació de les seves capacitats tècniques o de producció, podent comprometre la imatge de la mateixa organització per qüestions ètiques i mediambientals.

Inspecció de fabricació

Els contactes amb els nous proveïdors no són suficients per garantir-ne una bona integracióen les cadenes de subministrament de les organitzacions.

Les inspeccions en fabricació són una eina molt útil per poder disposar d'un perfil complet dels proveïdors, per comprovar la seva capacitat per subministrar el producte o servei que es demanda de forma prèvia a la compra.

Es revisen aspectes com la capacitat de producció, la qualitat del producte, les instal·lacions, els fluxos de treball, l'organització, etc., i es poden dissenyar protocols d'inspecció específics a demanda de les organitzacions.

Inspecció ètica i ambiental

Els consumidors i governs estan progressivament sol·licitant més transparència en les cadenes de subministrament. Assegurar i demostrar el compromís amb les qüestions ètiques i mediambientals és un element fonamental en les estratègies de les organitzacions, que ajuda a fidelitzar els consumidors i evita situacions compromeses que afectin negativament les marques comercials.

AENOR pot oferir programes detallats d'inspecció social i mediambiental que es poden dur a terme d'acord amb normes internacionals o amb les mateixes especificacions del client.

Es tracta d'inspeccions per determinar si un producte, un material, un servei o una instal·lació compleix amb les necessitats i expectatives del client (shop inspections), amb les condicions del contracte, amb la normativa d'aplicació que s'indiqui o amb qualsevol altre tipus de requisit que s'hagi definit per a aquest.

Aquestes inspeccions de control de qualitat es poden fer en qualsevol moment, per garantir la conformitat dels productes.

AENOR t'ajuda a verificar que els productes, la maquinària i l'equipament industrial tenen la qualitat necessària i es fabriquen d'acord amb els requisits i les especificacions definides en les obligacions legals i contractuals (shop inspection).

Aquestes inspeccions tècniques industrials permeten garantir la conformitat dels productes fabricats i distribuïts per diferents parts del món.

Supervisió de les proves d'acceptació d'equips en planta (FAT)

Per tal de comprovar que els productes, les instal·lacions i els equips s'adeqüen a la funció per a la qual han estat dissenyats, segons les instruccions del comprador i la normativa d'aplicació.

L'equip tècnic d'AENOR es desplaça fins al lloc de producció per fer la supervisió de les proves finals en els equips fabricats d'acord amb les condicions establertes en els contractes de compravenda.

Inspeccions per al seguiment de projectes industrials

La supervisió de l'evolució de totes les fases d'una comanda, des d'equips individuals (mecànics, elèctrics, electrònics o instrumentals) fins a projectes complets.

Permet controlar i minimitzar qualsevol desviació respecte al que s'ha planificat, i es poden garantir temps d'expedició, requisits del comprador, protocols i especificacions de cada client.

Els serveis d'inspecció d'AENOR associats al trànsit marítim (inspecció de contenidors marítims, inspecció de càrrega, entre altres) faciliten l'èxit de les operacions internacionals, i asseguren el compliment dels acords contractuals durant el trànsit marítim de les mercaderies.

Sol·licita informació o pressupost

Coneix tots els serveis d'inspecció d'AENOR

Estructura d'un pont, empreses constructores