Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Programes específics per a països
Programes específics per a països

Programes específics per a països

Els importadors algerians tenen l'obligació de presentar una prova de conformitat per a qualsevol enviament que entri al país, per tal d'assegurar el compliment dels requeriments legals i reguladors que els afecten, tal com el Ministeri de Comerç d'Algèria va sol·licitar a través d'un comunicat el març del 2011.

Aquest requisit, recollit a la Llei 09-03 i als decrets 05-465 i 05-467, estableix les condicions i els procediments de control de conformitat dels béns importats a les duanes. Es defineix la certificació de conformitat de productes per un tercer com a obligatòria, i al seu torn s'exigeix que l'original de qualsevol document requerit per la normativa vigent, relatiu a la conformitat dels productes importats, sigui presentat als controls realitzats per la Protecció de Fronteres dels consumidors, autoritat i frau.

Els certificats de conformitat "Certificat de Contrôle de Qualité" han de ser emesos per AENOR com a organisme habilitat, reconeguts per l'Institut Algerià de Normalització (IANOR).

Per gestionar el teu certificat, necessitem:

Els documents que es necessiten per gestionar el vostre expedient són:

 • Certificat país d'origen.
 • Factures proforma i definitiva de l'exportació dels productes a Algèria.
 • Carta de crèdit associada.
 • Fotografies de la retolació dels productes.
 • Documentació tècnica dels productes.
 • Format d'AENOR declaració de conformitat.

La llei equatoriana 2007-76 indica que de forma prèvia a la comercialització de productes, nacionals i importats, ha de demostrar-se el compliment del producte amb la reglamentació tècnica, aplicable a través d'un certificat de conformitat expedit per un organisme de certificació acreditat.

El Consejo Nacional de la Calidad Ecuatoriano ha publicat una llista de béns subjectes a control, que inclou tots els productes que hauran de complir de forma obligatòria les normes equatorianes, els codis de pràctica, les regulacions i els reglaments tècnics establerts per a cadascun d'aquests.

L'article 16 de la Resolució 010-2009 del Consell Nacional de Qualitat de l'Equador estableix l'obligació d'exigir el certificat de reconeixement (formulari INEN 1) per a la importació de determinats béns.

Amb els certificats emesos per AENOR, l'importador podrà obtenir el certificat de reconeixement (formulari INEN-1) emès per l'INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), que autoritzarà l'alliberament dels productes a la duana, un requisit indispensable perquè la mercaderia pugui entrar al país.

AENOR es troba autoritzat pel General Organization for Exportació and Importació Control (GOEIC) per emetre els certificats d'inspecció obligatoris per a les exportacions d'una sèrie de productes regulats.

En virtut dels decrets ministerials núm. 99/2015, núm. 43/2016 i núm. 272/2021, GOEIC requereix que les importacions vagin acompanyades d'un certificat d'inspecció que demostri el seu compliment amb els estàndards egipcis aplicables o els seus equivalents internacionals, reconeguts i aprovats per EOS (Egyptian Organization for Standardization and Quality).

El certificat d'inspecció (Col) per a cadascun dels enviaments de productes regulats és preceptiu per fer el despatx de duanes en els ports i les fronteres egipcis.

Per sol·licitar informació concreta sobre algun dels Col emesos per AENOR INTERNACIONAL, si us plau, poseu-vos en contacte amb inspectionservices@aenor.com o valideu la informació en el següent enllaç.

Existència de normativa nacional per a productes de compliment obligatori per a la seva comercialització.

​Productes de consum i béns d'equips necessiten la certificació respecte a les normes nacionals.

Certificació de productes de forma prèvia a la seva exportació d'acord amb els requisits del país.

Certificació comunitària i nacional en aquests països.

AENOR ajuda els fabricants i els exportadors a conèixer la normativa d'aplicació i a obtenir una \núnica declaració o certificat de conformitat per als seus productes que els permeti operar a qualsevol lloc del territori de la unió duanera.

Alguns dels certificats que poden ser sol·licitat en l'exportació als països de la Unió Eurasiàtica són:

Certificats i declaracions de conformitat TR CU

 • Acord a les regulacions tècniques comunitàries (TR) de la Unió Eurasiàtica. 

Certificat de registre estatal Rospotrebnadzor

 • Per a l'equipament mèdic i els medicaments a la Federació Russa. 

Certificats i declaracions de conformitat Gost R

 • Exclusius per a la Federació Russa.

Certificats metrològics

 • Requisit imprescindible dins de la Federació Russa.

Certificat Rostehnadzor (RTN)

 • Seguretat industrial per a la maquinària i els equips d'especial risc a la Federació Russa.

Carta d'exclusió de la certificació obligatòria

 • Els productes que no requereixen certificats, necessiten tenir un document que justifiqui aquesta situació. 

Certificat de seguretat contra incendis

 • Certificat complementari per als productes amb exigències contra incendis.

Certificació de registre Roszdravnadzor

 • Per a l'equipament mèdic i els medicaments a la Federació Russa.  

Llicència del Ministeri d'Indústria i Comerç de Rússia

 • Necessari per al transport de certs productes pel territori o de la unió duanera

Certificat de conformitat dels dispositius de comunicació

 • Demostra el compliment amb totes les normes del Ministeri de Comunicació de la Federació Russa.

Conclusió del centre de radiofreqüències i la carta d'exempció

 • Per als productes radioelèctrics d'acord amb la Comissió Estatal de Radiofreqüències de la Federació Russa.


AENOR estableix acords de reconeixement amb països de forma contínua. Sol·licita informació a:

Certificats d'inspecció per a intercanvis comercials amb Egipte
Certificats de conformitat per a Algèria