Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Inspecció>Verificació de conformitat
Verificació de conformitat

Verificació de conformitat

La seguretat a la feina i la qualitat de la cadena de subministrament són objectius de sostenibilitat.

​Com a resultat de la cada vegada més assentada cultura de la qualitat en el teixit econòmic, hi ha una demanda més elevada en la realització d'inspeccions (basades en el RD 1215/1997) que permeten conèixer i millorar la seguretat existent a les diferents instal·lacions.
AENOR t'ajuda a certificar els teus equips i a donar confiança en la seguretat de màquines, d'acord amb les disposicions mínimes de seguretat i salut necessàries per a la seva utilització pels treballadors
La comprovació dels equips de treball està regulada a Espanya pel RD 1215/1997, del 18 de juliol, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, entenent-se com a tals, qualsevol maquinària, aparell o instrument utilitzat a la feina. L'informe o certificació d'AENOR pot ser sol·licitat en qualsevol moment per la Inspecció de Treball al titular de la instal·lació.

​Servei únic dissenyat per a cada client. Aquesta solució d'avaluació de la conformitat s'adapta als nostres clients, de manera que s'ajusta a les necessitats concretes i exigències específiques de la licitació o contracte adjudicat i la qualitat de prestació del qual requereix control. 

 • Requisits de client:
  El client defineix les seves necessitats: tipologia de servei, producte, localització, abast, aspectes a considerar, etc.
 • Disseny del servei:
  En col·laboració amb el client, AENOR defineix el programa de control que s'ha de fer, dissenya el procés, el check-list, les instruccions de servei, el mostreig, els assajos, els requisits, etc. Un coordinador tècnic d'AENOR està en contacte directe amb el client durant tot el servei.
 • Coordinació del servei:
  L'equip d'inspectors/auditors d'AENOR coordina la realització de la inspecció/verificació amb el contacte facilitat pel client.
 • Realització del servei:
  El servei és prestat per personal qualificat en la data i en l'horari acordat.
 • Informe de resultat:
  Després de la realització de la inspecció/verificació, s'envia al client un informe complet que conté els resultats obtinguts incloent-hi un ampli reportatge fotogràfic. 

Aquest servei es pot aplicar a diferents tipus de productes. En cada cas es tindran en compte les característiques, els aspectes i els KPI més importants que siguin aplicables.

Sol·licita informació o pressupost

Coneix tots els serveis d'inspecció d'AENOR

Estructura d'un pont, empreses constructores