Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE
Marcatge CE: Accés al mercat europeu

Marcatge CE: Accés al mercat europeu

Bandera UE

Indicador de conformitat

El marcatge CE és el passaport per als productes, que en garanteix la lliure circulació a l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

Per comercialitzar-se, han de complir els criteris tècnics recollits a la legislació de la Unió Europea d'harmonització aplicable, incloent-hi la col·locació del logotip sobre el producte o la documentació d'acompanyament, independentment del lloc de fabricació del producte.

Consisteix en un procés d'avaluació de la conformitat, en què poden formar part organismes de certificació notificats com AENOR, mitjançant el qual el fabricant o el seu representant autoritzat assumeixen la responsabilitat de les prestacions declarades i la conformitat amb els requisits del marcatge CE.

AENOR és un organisme notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme o el Ministeri de Foment i està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) en deu directives i reglaments de marcatge CE.

Com a indicador de conformitat, ha de complir amb els criteris establerts a les Directives o els Reglaments Europeus, així com a les normes tècniques EN (normes europees) si escau, que s'apliquen a la comercialització del producte. Quan un organisme notificat participa en la fase de control de la producció de conformitat amb la legislació d'harmonització de la Unió Europea (UE) aplicable, el seu número d'identificació ha de figurar al costat del marcatge CE.

La certificació de marcatge CE pot integrar-se amb certificacions de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.


Beneficis

Per al fabricant:​​

  • El marcatge CE permet accedir sense restriccions al mercat europeu, evitant barreres tècniques
  • El marcatge CE es reconeix, a més, en altres mercats a escala global

Per al consumidor:

  • El marcatge​​​o CE assegura que el producte és segur
  • El marcatge CE ​garanteix uns graus de seguretat, funcionalitat, durabilitat, estalvi energètic o protecció ambiental comuns a Europa​​