Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE
Marcatge CE: Accés al mercat europeu

Marcatge CE: Accés al mercat europeu

Bandera UE

​​​​​​​​​​​​​​​El marcatge CE és el passaport per als productes, perquè en garanteix la lliure circulació a l'espai econòmic europeu

​Per poder-se comercialitzar a l'Espai Econòmic Europeu (EEE),El marcatge CE és el passaport per als productes​, els productes han de complir els criteris tècnics que recull la legislació de la Unió Europea d'harmonització aplicable, incloent-hi la col·locació del logotip en el producte o la documentació d'acompanyament, independentment del lloc de fabricació del producte.​ El marcatge CE garanteix l'accés al mercat únic europeu.

​​AENOR és un organisme notificat​ pel ​Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme​ ​o el Ministeri de Foment i està acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) en deu ​directives i reglaments de marcatge CE​.​

La certificació de marcatge CE es pot integrar amb certificacions de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.
​AENOR està notificat per a la legislació europea d'harmonització següent:

Per al fabricant:​​

  • El marcatge CE permet accedir sense restriccions al mercat europeu, evitant barreres tècniques
  • El marcatge CE es reconeix, a més, en altres mercats a escala global

Per al consumidor:

  • El marcatge​​​o CE assegura que el producte és segur
  • El marcatge CE ​garanteix uns graus de seguretat, funcionalitat, durabilitat, estalvi energètic o protecció ambiental comuns a Europa​​