Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Ascensors
Marcatge CE d'ascensors

Marcatge CE d'ascensors

Ascensors a la façana exterior

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'ascensors i els seus components de seguretat

A la Unió Europea i a l'espai econòmic europeu els components de seguretat d'ascensors i els ascensors instal·lats han de complir els criteris tècnics que recull la Directiva 2014/33/UEÉs aplicable als fabricants de components de seguretat, o els seus representants autoritzats, i als instal·ladors d'ascensors, que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge CE i la declaració UE de conformitat asseguren la lliure circulació de productes dins el mercat europeu. 

La instal·lació d'ascensors i la comercialització dels seus components de seguretat exigeixen que es disposi d'un organisme notificat, com ara AENOR, que certifiqui els mòduls relacionats amb sistemes d'assegurament de la qualitat. Els instal·ladors d'ascensors poden optar entre els mòduls D, E i H1. Els fabricants de components de seguretat entre els mòduls E i H.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació.​​

Per als fabricants de components de seguretat o els instal·ladors, el marcatge CE els permet accedir sense restriccions al mercat europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns graus de seguretat comuns a Europa.

​Els esquemes de certificació estan descrits en la Directiva 2014/33/UE.

Pel que fa a l'activitat d'AENOR, se centra en l'avaluació dels sistemes de gestió de la qualitat segons els mòduls D, E, H i H1.​

L'avaluació documental i les auditories s'integren de manera senzilla en les auditories clàssiques ISO 9001 i estan certificades per AENOR o altres organismes.

Empreses conservadores d'ascensors

Marca N de qualitat

​​​​​​​​La marca ​certifica la qualitat dels serveis d'empreses conservadores d'ascensors fixos o auxiliars

Modificacions en ascensors

Certificació d'aparells d'elevació i manutenció

​Cobreix les modificacions d'importància ​en ascensors ja instal·lats de conformitat amb el Reial decret 88/2013

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta