Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Instal·lacions de transport de persones per cables
Marcatge CE d'instal·lacions de transport de persones per cables

Marcatge CE d'instal·lacions de transport de persones per cables

Telecadira en pista

Accés al Mercat Europeu d'instal·lacions de transport de persones per cables

A la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu, els elements i instal·lacions de transport de persones per cable han de complir els criteris tècnics recollits en el Reglament UE 2016/424 (que modifica la Directiva 2000/9/CE).

És aplicable als fabricants components de seguretat i dels subsistemes, i als seus representants autoritzats, importadors, etc., que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge CE i la declaració UE de conformitat asseguren la lliure circulació dels components de seguretat i els subsistemes en el mercat europeu. 

La comercialització dels components de seguretat i els subsistemes exigeix la intervenció d'un organisme notificat, com AENOR.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquest Reglament.


Per als fabricants d'instal·lacions per al transport de persones per cable, el marcatge CE i la declaració CE de conformitat els permeten accedir sense restriccions al mercat europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns graus de seguretat comuns a tot Europa.

Els requisits i mòduls d'avaluació de la conformitat estan descrits en el Reglament UE 2016/424 d'instal·lacions de transport de persones per cable.

AENOR està acreditat per ENAC i notificat per al Mòdul D: Assegurament de la qualitat del procés de producció dels components de seguretat i els subsistemes, segons el que s'ha descrit en l'annex IV del Reglament.

Les visites d'auditoria s'integren de manera senzilla en les auditories clàssiques ISO 9001, d'aquelles empreses que estan certificades per AENOR o altres organismes. 

​​​​

Marca AENOR N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​