Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Instal·lacions de transport de persones per cables
Marcatge CE d'instal·lacions de transport de persones per cables

Marcatge CE d'instal·lacions de transport de persones per cables

Telecadira en pista

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'instal·lacions de transport de persones per cables​​​

A la Unió Europea i a l'espai econòmic europeu els elements d'instal·lacions de transport de persones per cable han de complir els criteris tècnics que recull la Directiva 2000/9/CE.

És aplicable als fabricants components de seguretat i els subsistemes, o els seus representants autoritzats, importadors, etc., que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge CE i la declaració CE de conformitat asseguren la lliure circulació dels components de seguretat i els subsistemes en el mercat europeu. 

La comercialització dels components de seguretat i els subsistemes exigeix la intervenció d'un organisme notificat, com AENOR.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació.

Per als fabricants d'instal·lacions per al transport de persones per cable, el marcatge CE i la Declaració CE de Conformitat els permet accedir sense restriccions al mercat europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns graus de seguretat comuns a tot Europa.

Els esquemes de certificació estan descrits en la Directiva 2000/9/CE.

AENOR està notificat per verificar l'assegurament de la qualitat de la producció dels components de seguretat i els subsistemes segons el que es descriu en l'annex V de la Directiva.

​Les visites​​​​ d'auditories s'integren de manera senzilla en les auditories clàssiques ISO 9001 i estan certificades per AENOR o altres organismes.​

​​​​

Marca N de qualitat

​​La confiança d'AENOR per al seu producte

​​​​​​​​​La certificació d'AENOR és el símbol de la qualitat i seguretat del producte

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta