Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Assignació gratuïta drets emissió gasos hivernacle. Gei
Drets d'emissió de gasos efecte d'hivernacle - Assignació gratuïta

Drets d'emissió de gasos efecte d'hivernacle - Assignació gratuïta

Assignació gratuïta drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle Fase IV Període 2021-2030 ETS.

AENOR és una entitat de verificació acreditada per al sector 98 (núm. 02/VCDE006), de conformitat amb el nou procediment de sol·licitud d'assignació gratuïta per a les instal·lacions fixes, així com el procés de càlcul d'aquesta assignació, per al període 2021-2030.

Totes les instal·lacions afectades per aquest procés (en queden excloses les petites instal·lacions ETS) han de presentar la sol·licitud d'assignació de drets gratuïts abans del 31/05/2019, incloent-hi la documentació complementària necessària per al càlcul de l'assignació gratuïta. En concret:  

  • Un Pla metodològic de seguiment (MMP) que s'ajusti al disposat amb la normativa espanyola i hagi servit de base per a l'informe sobre les dades de referència.
     
  •  Un Informe sobre les dades de referència (Baseline Data Report), verificat i considerat satisfactori, que contingui totes les dades rellevants per a la instal·lació i les seves subinstal·lacions, de conformitat amb la normativa de la UE (període 2014-2018). 

  • Un Informe de verificació, d'acord amb els requisits establerts a les disposicions de la Unió pertinents i amb la normativa espanyola, que contingui, almenys, la verificació de la documentació assenyalada als dos apartats anteriors. 

Tenint en compte els terminis d'execució tan reduïts, sol·licita ara l'Informe de verificació de conformitat amb el Reglament d'execució (UE) 2018/2067, de 19 de desembre de 2018, adoptat per la Comissió Europea, per a l'assignació de drets gratuïts d'emissions.


​AENOR ofereix aquest servei de verificació possibilitant que sigui integrat en una verificació voluntària de petjada de carboni segons UNE-ISO 14064.

Una vegada superat el procés de verificació, la seva organització obté un Informe i Dictamen de Verificació que, juntament amb l'informe d'emissions ja verificada, haurà de presentar a l'organisme competent segons els terminis establerts.

A més, disposarà d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

​AENOR és pionera a Espanya en les verificacions de gasos amb efecte d'hivernacle

​Ministeri per a la Transició Ecològica. Informació sobre el comerç de drets d'emissió.