Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Recollida i recuperació de paper i cartró
Centres de recollida i recuperació de paper i cartró

Centres de recollida i recuperació de paper i cartró

Centres de recollida i recuperació de paper i cartró

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Respecte del medi ambient en els centres de recollida i recuperació de paper i cartró

Les operacions de càrrega, baixada, neteja, classificació i enfardellament de residus de paper i cartró s'han convertit en un dels processos que asseguren la integració d'aspectes ambientals en la nostra societat.

Els centres encarregats de la Recollida i Recuperació d'aquests residus són els responsables de prestar un servei mediambientalment sostenible i que ha de ser portat a terme de manera segura. Aquests són els objectius d'aquesta certificació, que comporta la concessió de la Marca AENOR Medi Ambient Serveis.

El procés d'auditoria de la norma UNE 134001inclou una visita al centre, la revisió de la documentació que asseguri el control adequat i el seguiment que es fa als processos i una detallada inspecció a les instal·lacions objecte de la certificació, que inclouen:

 • Bàscula de pesada.
 • Instal·lacions i equips contra incendis.
 • Equips protectors de seguretat, roba i calçat adequat del personal.
 • Senyalització d'instal·lacions.
 • Característiques del procés de descàrrega, neteja, classificació, enfardellat i, si escau, emmagatzematge, dels residus de paper i cartró.

Beneficis per a la vostra organització:

 • Potenciació de la professionalització dels recursos propis.
 • Control del servei prestat.
 • Seguretat en el compliment dels principals requisits mediambientals i de riscos laborals de la instal·lació.

Davant els vostres clients:

 • Diferenciació davant la competència.
 • Reforç de la vostra imatge davant els clients.
 • Comunicació del compromís mediambiental i de prevenció de riscos en un sector estratègic.

Aquesta certificació és aplicable a Centres de Recollida i Recuperació de Paper i Cartró.

La implantació d'un sistema de gestió mediambiental de conformitat amb UNE-EN ISO 14001 o de gestió de la seguretat i salut al treball ISO 45001 es poden integrar perfectament amb aquesta norma de prestació de serveis.

Una vegada superats els diferents processos d'auditoria, AENOR concedirà la certificació medi ambient serveis, així com la llicència d'ús de la marca AENOR medi ambient, quan consideri complerts els requisits establerts a la norma UNE 134001.​​

AENOR ha certificat més de 30 Centres de recollida i recuperació de paper i cartró de conformitat amb UNE 134001 des de 2002.​