Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Gestió ambiental 14001
Certificació ISO 14001 sistemes de gestió ambiental

Certificació ISO 14001 sistemes de gestió ambiental

Certificació ISO 14001 sistemes de gestió ambiental

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El eix central de la gestió ambiental

De manera progressiva, les organitzacions, independentment de la seva activitat, mida o ubicació geogràfica, han de complir cada vegada més exigències ambientals imposades per l'Administració, els clients i la societat en general. Per això, és imprescindible l'ús d'eines que integrin el medi ambient en la gestió global de l'empresa.

La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la no​rma UNE-EN ISO ​14001 li ofereix la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen a cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l'organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d'un punt de vista d'equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Beneficis de la implantació d'un sistema de gestió ambiental

Gràcies a la implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma internacional ISO 14001, la seva organització es posicionarà com socialment responsable, diferenciant-se de la competència i reforçant, de manera positiva, la seva imatge davant clients i consumidors.

Entre altres avantatges ambientals, optimitzarà la gestió de recursos i residus, reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o aquells riscos associats a situacions accidentals.

Pel que fa a avantatges econòmics, a més de potenciar la innovació i la productivitat, la seva organització tindrà la possibilitat de reduir costos de la gestió de residus o primes d'assegurances, eliminar barreres a l'exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir més accés a subvencions i altres línies de finançament preferents o disminuir els riscos laborals motivant al personal.

A més de suposar el punt de partida des del qual poder avançar cap a altres esquemes ambientals (Ecodisseny, EMAS, Protocol de Kyoto...), l'ISO 14001​ proposa una estructura similar als sistemes de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 45001​​), proporcionant a més la possibilitat d'integrar els tres sistemes en un sol, amb el qual s'aconsegueix una optimització del procés i la consegüent reducció de temps d'auditoria i costos.​

​​

​​Normes editades

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma ISO 14001, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de sistemes de gestió ambiental.
  • La llicència d'ús de la marca Gestión Ambiental, d'AENOR.
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la marca IQNet.​
Marca AENOR de gestió ambiental

Marca AENOR Gestió Ambiental​​ ISO 14001

Marca IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet RECOGNIZED CERTIFICACION

Espanya és el setè país del món i quart d'Europa per nombre de certificats de qualitat UNE-EN ISO 9001, segons l'últim informe de l'Organització Internacional de Normalització (ISO).

AENOR està acreditada per ENAC, Entitat Nacional d'Acreditació, per a la certificació de sistemes de gestió ambiental de tots els sectors d'activitat.

Coneix tota la formació disponible de la norma ISO 14001

Cursos de formació

​Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 en empreses constructores

Nova Guia 9001 constructora 

Claus per iniciar-se en els sistemes de gestió: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

solucions globals clima