Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Petjada de carboni de producte
Petjada de carboni de productes, serveis, organitzacions i esdeveniments

Petjada de carboni de productes, serveis, organitzacions i esdeveniments

Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv calculadas ​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv reducidas ​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv verificadas ​ Eina de mitigació del canvi climàtic

La petjada de carboni de producte és la quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) que es generen en cadascuna de les fases del cicle de vida del producte (des de l'extracció de les primeres matèries que el componen fins a l'abandonament del producte).

Actualment existeixen diverses normes, referencials i guies per al càlcul de la petjada de carboni de productes, tant generals com sectorials, promogudes des de diverses institucions públiques o privades de prestigi reconegut. Per exemple, PAS 2050, GHG Protocol, ISO 14067, Protocol Internacional del Vi, etc.

Aquesta verificació, per part de tercers, de les emissions calculades de gasos amb efecte d'hivernacle de producte, és el primer pas cap a altres de posteriors amb més benefici mediambiental, com la reducció de les emissions —mitjançant projectes de reducció— o la compensació d'aquestes (que també implica indirectament reducció, a través de projectes que generen reduccions amb les quals compensar les emissions).

Les verificacions de producte/servei poden ser de tres tipus:

  • CO2 calculat: acredita la veracitat del càlcul de la petjada de carboni d'un producte/servei, és a dir, el conjunt d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) que genera un producte/servei durant tot el seu cicle de vida.
  • CO2 reduït: l'organització ha de demostrar que en el seu producte/servei s'ha reduït un mínim del 3% respecte a l'any anterior i es concedeix el seu dret d'ús anualment.
  • CO2 compensat: en aquest cas, es calculen les emissions compensades en embornals de contaminació, que es restaran de les calculades en la petjada de carboni de producte/servei.

La petjada de carboni és aplicable a productes, serveis, organitzacions, transport, edificis i esdeveniments.

AENOR elaborarà un informe de verificació i s'emetrà el certificat AENOR Medi ambient d'emissions de CO2 calculades, compensades o reduïdes. L'organització obté la llicència d'ús de la marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2 calculadas, compensadas o reducidas que garanteix el seu compromís voluntari per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tot col·laborant juntament amb altres organitzacions en la lluita contra el canvi climàtic.

Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv calculadas

Marca AENOR Medio Ambiente de
Emisiones de CO2 calculado

​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv reducidas

Marca AENOR Medio Ambiente de
Emisiones de CO2 reducido

​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv verificadas

Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2 compensadas

​ 


AENOR ha concedit la Marca AENOR Medio Ambiente de CO2 Calculado a més de 150 referències de productes a escala mundial

  • Pel que fa a compensació, AENOR ha concedit la Marca AENOR Medio Ambiente de CO2 Compensado a més d'una desena d'esdeveniments, entre els quals destaquen Carbon Expo Barcelona (2009)
  • Carbon Expo Colònia (2010) o el COP de LIMA
    ​​Curs: Petjada de carboni i la seva neutralitat. Gestió del carboni

Gestió de les reclamacions

Petjada de carboni

solucions globals clima