Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Petjada de carboni de producte
Certificació de petjada de carboni

Certificació de petjada de carboni

Certificació de petjada de carboni
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv calculadas​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv reducidas​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv verificadas​ 
Rastre carboni compensat
Petjada de carboni: què és i el seu mesurament

La petjada de carboni de producte és la quantitat total d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) que es generen a cadascuna de les fases del cicle de vida del producte (des de l'extracció de les primeres matèries que el componen fins a l'abandonament del producte).

Existeixen, avui dia, diverses normes, referencials i guies per al càlcul de la petjada de carboni de productes, tant generals com sectorials, promogudes des de diverses institucions públiques o privades de reconegut prestigi. Per exemple, PAS 2050, GHG Protocol, ISO 14067, Protocol Internacional del V, etc.

Aquesta certificació, per tercera part, de les emissions calculades de gasos amb efecte d'hivernacle de producte, és el primer pas cap a altres de posteriors amb més benefici mediambiental, com la reducció de les emissions —via projectes de reducció— o la compensació d'aquestes (que també implica indirectament la reducció, a través de projectes que generen reduccions amb les quals es compensen les emissions).

Mesurament de la petjada de carboni a les empreses

Les verificacions de producte/servei per al mesurament de la petjada de carboni poden ser de quatre tipus:

  • CO2 calculat: acredita la veracitat del càlcul de la petjada de carboni d'un producte/servei, és a dir, el conjunt d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) que genera un producte/servei durant tot el seu cicle de vida.
  • CO2 reduït: l'organització ha de demostrar que en el seu producte/servei s'ha reduït respecte a l'any anterior i es concedeix el seu dret d'ús anualment.
  • CO2 compensat: en aquest cas, es calculen les emissions compensades en embornals de contaminació, que es restaran de les calculades en la petjada de carboni de producte/servei.
  • Carboni neutre: es calcula la petjada de carboni amb els referencials reconeguts internacionalment, i seguint l'ordre jeràrquic es duu a terme un Pla de reducció d'emissions, i les emissions residuals es compensen a través dels mecanismes de compensació reconeguts. En aquest cas, el referencial existent avui dia és la norma PAS 2060:2014 (norma ISO en desenvolupament).

Sectors, marques i experiència en la certificació


La petjada de carboni és aplicable a productes, serveis, organitzacions, transport, edificis i esdeveniments.

AENOR elaborarà un Informe de verificació i s'emetrà el Certificat AENOR d'Emissions de CO2 calculades, compensades o reduïdes. L'organització obté la llicència d'ús del segell d'emissions de CO2 calculades, compensades o reduïdes que garanteix el seu compromís voluntari per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, col·laborant amb altres organitzacions en la lluita contra el canvi climàtic.

Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv calculadas

Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv reducidas​ 
Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv verificadas​ 
Rastre carboni compensatAENOR ha concedit el segell de CO2 Calculat a més de 150 referències de productes a escala mundial

  • En relació amb la compensació, AENOR ha concedit el segell de CO2 compensat a més d'una desena d'esdeveniments, entre els quals destaquen Carbon Expo Barcelona (2009)
  • Carbon Expo Colònia (2010) o el COP de LIMA
    ​​

Curs: Petjada de carboni i la seva neutralitat. Gestió del carboni

Gestió de les reclamacions

Petjada de carboni

solucions globals clima