Salta navegació principal
Certificació gestió minera sostenible
Gestió Minera Sostenible

Certificació gestió minera sostenible

Certificació gestió minera sostenible

​​

Millora contínua en l'acompliment de criteris de sostenibilitat minera

Facilitar informació objectiva, clara i transparent sobre els esforços i inversions efectuades per un gran nombre d'empreses mineres és de vital importància perquè les comunitats, entitats públiques i la societat coneguin i comparteixin aquests esforços.

Les normes UNE 22480:2015​ i UNE 22470:2015 permeten fer de manera sistemàtica el seguiment i control d'indicadors de sostenibilitat, complementats amb els que estableixen els principals documents de referència en l'àmbit mundial, per a un establiment adequat d'objectius de millora contínua basant-se en informacions objectives, que redundin en resultats més satisfactoris dels indicadors en exercicis posteriors.​

Beneficis obtinguts:

  • Activitats extractives més segures i menys contaminants.
  • Donar confiança a tots els agents (socials, econòmics i ambientalistes) que la indústria minera és compatible amb el desenvolupament sostenible.
  • Més competitivitat del sector miner.
  • Prevenció d'accidents en l'explotació minera.
  • Millora del rendiment ambiental global de la indústria.
  • Gestió correcta dels residus generats, incloent-hi el reciclatge.
  • Sistema compatible i auditable amb altres sistemes de gestió.
  • Millora de la imatge de la mineria.​​
​​

Les normes són d'especial aplicació a les activitats d'exploració, investigació, extracció pròpiament dita, preparació i benefici de minerals, aprofitaments dels residus originats en les activitats mineres i a les activitats derivades de la mineria (rehabilitació, recuperació, condicionament i manteniment de les infraestructures, dipòsits o terrenys).

A més, l'estructura d'indicadors es pot aplicar a mineria d'àrids, metàl·lica, energètica i fins i tot a operacions concretes, com ara emmagatzematges de mineral.

En ser compatibles i integrables amb altres sistemes de gestió (​ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), la implantació d'aquestes normes en les empreses mineres permet integrar, dins de la gestió general de les empreses mineres, el concepte de millora contínua en la sostenibilitat dels seus projectes i operacions, a més de contribuir a evidenciar davant de la societat els èxits en la seva gestió de la sostenibilitat i generar, així, confiança en les parts interessades.

​​​

Un cop superat el procés de certificació, AENOR concedeix el certificat AENOR de sistemes de gestió minera sostenible, així com la llicència d'ús de la marca AENOR de gestió​ minera sostenible.

Marca AENOR Gestió minera sostenible  UNE 22480

Marca AENOR de gestió minera sostenible
UNE 22480

Les empreses SOINVAL i CEMEX van obtenir els primers certificats de Gestió Minera Sostenible per a les seves pedreres d'àrids a València i Menorca, respectivament. Actualment, AENOR ha concedit 4 certificats de gestió minera sostenible a les comunitats autònomes de les Balears, Catalunya, el País Basc i València.​