Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>OCS Operation Clean Sweep
Certificació Operation Clean Sweep: reducció de microplàstics
OCS Operation Clean Sweep

Certificació Operation Clean Sweep: reducció de microplàstics

Certificació Operation Clean Sweep: reducció de microplàstics

​Reducció de gransa: responsabilitat sobre les deixalles marines

Operation Clean Sweep®, una iniciativa mundial de la indústria dels plàstics per reduir possibles escapaments de pèl·lets (microplàstics primaris), en forma de gransa, escames o resina en pols, al medi ambient, que avança gràcies al compromís de tots.

Aquesta iniciativa voluntària està implantada a molts països d'Amèrica del Nord i en el cas d'Espanya i per al sector de la transformació de plàstics l'adhesió a la iniciativa és a través d'ANAIP (Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics), titular dels drets d'OCS a Espanya.

La certificació del grau d'implantació d'OCS reconeix les empreses que, de forma voluntària, es comprometen activament en la reducció de residus en el medi ambient, així com en la sensibilització entre els seus empleats, millorant alhora les seves condicions de treball.

Per aconseguir-ho, han identificat els punts crítics de potencials abocaments durant el seu procés; han implantat les accions necessàries per minimitzar aquests riscos i a més s'han dotat de mitjans, estratègicament localitzats, perquè en cas que accidentalment es produeixi un abocament pugui ser solucionat al moment.

Amb l'establiment d'uns indicadors adequats es podrà mesurar l'evolució de la implantació del compromís durant el temps.


​Aplica a qualsevol empresa que intervingui en la producció, transport, emmagatzematge i transformació de primeres matèries plàstiques, independentment d'on es trobi el/s centre/s d'activitat.

Per la seva estructura, la certificació d'OCS és compatible amb un altre sistema de gestió com la ISO 14001. Una vegada adherit a l'OCS pot a més verificar-ho a través d'un tercer.

  • Si vostè està certificat amb ISO 14001 l'OCS quedaria inclòs en els acords voluntaris.
  • Si no està certificat amb la ISO 14001, pot verificar-se només l'OCS.

​Una vegada superat el procés d'Auditoria, si es compleix amb els requisits establerts en el protocol:


AENOR ha concedit a CONTENUR la primera certificació d'Operation Clean Sweep®.