Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>VCS, Verified Carbon Standard
Certificació de projectes sota el programa Verified Carbon Standard

Certificació de projectes sota el programa Verified Carbon Standard

​​​​​​Validació i Verificació de projectes sota els requisits del programa Verified Carbon​​ Standard

Amb VCS, els projectes reben crèdits de carboni únics, coneguts com a unitats de carboni verificades o VCU. Cada VCU representa una reducció o remoció d'una tona de diòxid de carboni equivalent CO2e  aconseguida per un projecte. lograda por un proyecto.

AENOR, com a organisme de validació i verificació, avalua els projectes segons les regles del Programa VCS i els requisits de la metodologia aplicada. L'avaluació feta per AENOR és independent, la qual cosa és indispensable per garantir la integritat dels projectes registrats en el Programa VCS. Tots els projectes de VCS completen un procés rigorós de desenvolupament i avaluació abans de ser registrats al Programa VCS.


​La validació o verificació VCS es pot fer integrada amb la validació o verificació CCBS, Climate, Community & Biodiversty Standards. Aquests estàndards identifiquen projectes que aborden simultàniament el canvi climàtic, donen suport a les comunitats locals i als petits agricultors i conserven la biodiversitat. Es poden aplicar a qualsevol projecte de gestió de terres, inclosos els projectes també certificats segons el Programa VCS​

Més informació a VERRA: Projectes CCB​.

​En funció del servei contractat, un cop superat el procés d'auditoria, el client obté un informe de validació o de verificació per a la seva gestió davant el Registre VCS

​Com a entitat operacional acreditada per UNFCCC per validar i verificar projectes MDL en els àmbits sectorials 1 al 15, AENOR està reconeguda per VCS per dur a terme validacions i verificacions VCS.

AENOR ha fet validacions i verificacions de projectes VCS des del 2008 a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

​Tota la documentació necessària està disponible a http://verra.org/​