Salta navegació principal
Certificació residu zero i malbaratament alimentari zero

Certificació residu zero i malbaratament alimentari zero

Certificació residu zero i malbaratament alimentari zero
Cap a Residu Zero

Gestió de residus

La generació de residus és un dels reptes ambientals més complicats a què s'enfronta actualment la societat. L'abandonament o la gestió inadequada dels residus produeix impactes negatius en l'entorn, provoca contaminació a l'aigua, al sòl i a l'aire i afecta els ecosistemes i la salut humana.

La priorització de la prevenció i la reducció, i també una bona gestió, permeten minimitzar els residus i convertir-los en recursos que contribueixin a l'estalvi de primeres matèries. Per aconseguir un efecte positiu sobre la conservació dels recursos naturals i els ecosistemes, i la sostenibilitat de la nostra activitat. 

Gestió de recursos i economia circular

El model de l'economia circular pretén invertir la piràmide actual de la gestió de residus i maximitzar les accions de prevenció i valoració de residus (reducció, reutilització, reciclatge i valoració energètica). La certificació Residu Zero s'emmarca en la línia d'actuacions de l'OCDE, el PNUMA (Agenda 2030), el G20, la Unió Europea i Espanya, pel que fa a Economia Circular.

El certificat d'AENOR Residu Zero reconeix aquelles organitzacions que prioritzen la bona gestió i valoritzen les diferents fraccions de residus que generen, dins l'abast definit, evitant que es dipositin a l'abocador.

Aquest esquema no implica la no generació de residus, sinó una gestió organitzada que permeti reduir-ne la generació, preparar-los per ser reutilitzats o transformar el residu en primeres matèries, per reintroduir-les a la cadena de valor.

Certificació AENOR Malbaratament Alimentari Zero

El malbaratament d'aliments és una problemàtica mundial que, a més de conseqüències ambientals, socials i econòmiques, té un gran component ètic, ja que el 9 % de la població mundial pateix fam.

Així, les organitzacions i els agents que pertanyen a la cadena agroalimentària necessiten fer valer els programes que desenvolupen per prevenir i reduir el malbaratament d'aliments.

Gestió de recursos per evitar el malbaratament d'aliments

En resposta a aquesta necessitat, dins de la seva plataforma de confiança "Combatre el Malbaratament Alimentari" AENOR ofereix la nova solució Certificació Malbaratament Alimentari Zero, que ajudarà les organitzacions a:

  • Transmetre confiança a clients i consumidors sobre el seu compromís i gestió del malbaratament d'aliments, a través d'una marca reconeguda com la marca AENOR.
  • Quantificar el malbaratament, establir metes concretes per prevenir-lo i minimitzar-lo i avaluar l'efectivitat de la seva gestió, per aconseguir, així, augmentar l'eficiència del seu sistema productiu i millorar-ne els costos.
  • Alinear els seus objectius amb les estratègies europees d'economia circular.
  • Contribuir al compliment dels ODS, com l'ODS 12 "Garantir modalitats de consum i producció sostenibles", la tercera meta del qual exigeix reduir a la meitat els residus alimentaris mundials per càpita en l'àmbit detallista i de consum, i també reduir les pèrdues d'aliments durant les cadenes productives i de subministrament el 2030.

Una vegada superat el procés de verificació, l'organització obté un informe de confirmació, que inclou les desviacions, observacions i oportunitats de millora resultat del procés. Així mateix, en cas de resultat satisfactori, el client obté la marca Residu Zero, juntament amb la Declaració de verificació en què s'indica el percentatge de valoració de cada fracció de residu inclosa en l'abast.

Una vegada superat amb èxit el procés d'avaluació de conformitat amb els requisits establerts, l'organització obté la marca AENOR de Malbaratament Alimentari Zero, juntament amb la declaració de verificació en què s'indiquen els percentatges de producte destinats a cada categoria d'accions per minimitzar el malbaratament.

Entre els beneficis d'aquest esquema de certificació, cal destacar l'optimització dels processos de gestió de residus disminuint els costos de gestió i obtenint un ingrés extra per la gestió d'aquests materials. A més, per a empreses certificades amb la norma ISO 14001, aporta un valor afegit d'acció concreta en matèria de residus.


Cap a Residu Zero

Els primers certificats en residu zero d'AENOR han estat atorgats a empreses del sector Retail, agroalimentari i a la indústria de l'automoció.