Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Verificació d'emissions de GEI
Certificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI)
Verificació reglamentària d'emissions de gasos d'efecte hivernacle

Certificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Protocol de Kyoto, convertiu el compromís en oportunitat

Com a resultat dels compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del Protocol de Kyoto i la posterior ratificació en l'acord de Doha (COP-18), les empreses espanyoles incloses en el Pla nacional d'assignació d'emissions tenen la responsabilitat i l'obligació d'assegurar que les seves emissions es controlen de forma eficient i compleixen els compromisos establerts en la legislació vigent. Per fer-ho, les instal·lacions incloses en el Pla nacional d'assignacions (PNA) han de mostrar informació de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle verificades per un organisme acreditat independent. Aquesta comprovació és de caràcter obligatori per a totes les instal·lacions incloses en el PNA. Després del període del PK 2008-2012, ens trobem ja en els últims anys de la fase 3 del període post-Kyoto (2013-2020), per a començar ja el 2021 amb l'entrada en vigor de l'Acord de París i la fase 4 del període de comerç de drets d'emissió (2021-2030), que serà molt rellevant per al compliment dels acords internacionals i de la Unió Europea.

Per fer-ho, es permet la compravenda d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) entre els països industrialitzats del Protocol de Kyoto, cosa que permet, a aquelles entitats que redueixin les seves emissions més del compromès, vendre les seves excedències d'emissions a les que no hagin assolit el seu compromís.

En virtut d'això, AENOR realitza la comprovació total d'emissions declarades per la instal·lació, estudia l'exactitud dels sistemes de seguiment aplicats i de les dades de les emissions considerades, verifica també l'informe d'emissions realitzat per l'empresa, i emet un informe i dictamen de verificació.​

​La verificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle està adreçada a instal·lacions sotmeses a comerç de drets d'emissió incloses en la Directiva de Comerç d'Emissions 2003/87/CE i les seves modificacions posteriors. (Generació elèctrica; Refinament de petroli; Siderúrgia; Ciment; Calç; Teules i maons; Rajoles; Vidre, frites ceràmiques, pasta de paper, paper i cartó, aviació, etc.)

Reglament (UE) núm. 601/2012 de la Comissió, del 21 de juny de 2012 sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE​ del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament d'execució (UE) 2018/2066 de la Comissió de 19 de desembre de 2018 i pel Reglament d'Execució (UE) 2018/2067 de la Comissió de 19 de desembre de 2018 (que deroga des de 2019 el Reglament 600/2012), relatiu a la verificació de les dades i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, per al qual AENOR INTERNACIONAL es troba acreditat per ENAC.

Una vegada superat el procés de verificació, la seva organització obté un informe i dictamen de verificació que, juntament amb l'informe d'emissions ja verificada, haurà de presentar a l'organisme competent segons els terminis establerts.

A més, disposarà d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Des de l'any 2006 AENOR ha fet milers de verificacions reglamentàries. AENOR ve fent anualment la verificació del voltant de 300 instal·lacions.