Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Verificació d'emissions de GEI
Certificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
Verificació reglamentària d'emissions de gasos d'efecte hivernacle

Certificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

Certificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Protocol de Kyoto, convertiu el compromís en oportunitat

Com a resultat dels compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del Protocol de Kyoto i la posterior ratificació en l'acord de Doha (COP-18), les empreses espanyoles incloses en el Pla nacional d'assignació d'emissions tenen la responsabilitat i l'obligació d'assegurar que les seves emissions es controlen de forma eficient i compleixen els compromisos establerts en la legislació vigent. Per fer-ho, les instal·lacions incloses en el Pla nacional d'assignacions (PNA) han de mostrar informació de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle verificades per un organisme acreditat independent. Aquesta comprovació és de caràcter obligatori per a totes les instal·lacions incloses en el PNA.

Per fer-ho, es permet la compravenda d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) entre els països industrialitzats del Protocol de Kyoto, cosa que permet, a aquelles entitats que redueixin les seves emissions més del compromès, vendre les seves excedències d'emissions a les que no hagin assolit el seu compromís.

En virtut d'això, AENOR fa la comprovació total d'emissions declarades per la instal·lació, estudia l'exactitud dels sistemes de seguiment aplicats i de les dades de les emissions considerades, verifica també l'informe d'emissions fet per l'empresa i emet un informe i un dictamen de verificació.​

​La verificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle està adreçada a instal·lacions sotmeses a comerç de drets d'emissió incloses en el Pla nacional d'assignació. (Generació elèctrica; Refinament de petroli; Siderúrgia; Ciment; Calç; Teules i maons; Rajoles; Vidre, frites ceràmiques, pasta de paper, paper i cartó, aviació, etc.)

Reglament (UE) núm. 601/2012 de la Comissió, del 21 de juny de 2012 sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CEdel Parlament Europeu i del Consell.​​

AENOR ofereix aquest servei de verificació possibilitant que sigui integrat en una verificació voluntària de petjada de carboni segons UNE-ISO14064. De forma afegida, l'activitat de verificació es pot fer coincidir amb les d'auditoria de sistemes de gestió ambiental ISO 14001 o de gestió de qualitat ISO 9001.​

​​​​

Una vegada superat el procés de verificació, la seva organització obté un informe i dictamen de verificació que, juntament amb l'informe d'emissions ja verificada, haurà de presentar a l'organisme competent segons els terminis establerts.

A més, disposarà d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.


Des de l'any 2006 AENOR ha fet 2.496 verificacions reglamentàries. AENOR fa anualment la verificació d'unes 300 instal·lacions.

Vols saber-ne més?

Verificació reglamentària d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

​​​​​​​​​​​​Dit apuntant una pantalla digital​​​