Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Químic, farmacèutic i cosmètic>Sostenibilitat de detergents
Marca AISE de sostenibilitat de detergents
Marca AISE, Charter de sostenibilitat dels detergents

Marca AISE de sostenibilitat de detergents

Marca AISE de sostenibilitat de detergents

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sostenibilitat en sabons, detergents i productes de neteja

El Charter de sostenibilitat dels detergents s'ha dissenyat amb l'objectiu d'integrar salut, seguretat i medi ambient durant tot el cicle de vida dels productes relacionats amb el sector dels sabons, detergents i productes de neteja.

Les empreses que vulguin obtenir la marca AISE hauran de ser objecte de controls independents que demostrin el seu compromís amb la sostenibilitat en el desenvolupament i la fabricació dels seus productes. Així mateix, hauran de proporcionar dades que permetin fer mesuraments sobre els resultats econòmics, socials i ambientals. A més, s'hauran de comprometre a proporcionar informació sobre la seguretat dels seus productes a consumidors i clients.

Beneficis interns per a la vostra organització:

  • Facilita l'obertura de nous mercats sensibles a aspectes mediambientals.
  • Reducció de costos mitjançant un ús eficient dels recursos treballadors.

Beneficis davant els vostres clients:

  • El consumidor que opta per un producte amb aquesta marca aposta per una companyia compromesa amb el desenvolupament sostenible.
  • Es diferencia positivament de la competència a través d'un logotip propi.

L'obtenció de la marca AISE no solament està orientada a empreses fabricants de sabons, detergents i productes de neteja sinó també a empreses distribuïdores, envasadores i cadenes de distribució.

Dins dels requisits per a la verificació AISE es fa referència a aspectes establerts a la norma UNE 150301 , d'ecodisseny, en tenir en compte com es tractaran les primeres matèries que s'utilitzaran sota l'enfocament de sostenibilitat. Respecte al control d'activitats, té alguns aspectes puntuals de la UNE-EN ISO 14001 i d'altres de seguretat continguts a l'especificació OHSAS 18001​.

Una vegada superat el procés de verificació, la seva organització obté:

  • El certificat AENOR de conformitat.​
  • La llicència d'ús de la marca AISE.
Marca AISE

Marca AISE​

​​​

AENOR forma part del panell de Verificadors acceptats per la AISE, per a la verificació AISE en empreses que vulguin formar part del Charter per a la sostenibilitat.

Es pot trobar més informació al web de la Iniciativa Sustainable Cleaning