Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Químic, farmacèutic i cosmètic>UNE 14065​​ Control Biocontaminació Bugaderies
UNE-EN 14065:2017 Sistema de control de la biocontaminació per a tèxtils tractats a la bugaderia
UNE-EN 14065:2018 Sistema de control de la biocontaminació per a tèxtils tractats a la bugaderia

UNE-EN 14065:2017 Sistema de control de la biocontaminació per a tèxtils tractats a la bugaderia

UNE-EN 14065:2017 Sistema de control de la biocontaminació per a tèxtils tractats a la bugaderia

Qualitat microbiològica per a tèxtils tractats a les bugaderies

La sensació de neteja del tèxtil tractat en bugaderies és important per a la indústria i els seus clients. No només s'exigeix que el tèxtil tractat sigui net, exempt de taques, sec i planxat correctament, perfumat, o almenys exempt d'olors desagradables, etc.; sinó que a més, el control de la biocontaminació en el tèxtil és fonamental per a sectors com el sanitari, alimentari o farmacèutic, entre d'altres.

La verificació del control de la biocontaminació en tèxtils no és fàcil en una bugaderia, per la qual cosa la norma UNE-EN 14065 proporciona les indicacions necessàries per assegurar, de manera efectiva i consistent, el compliment dels productes tèxtils amb un nivell de qualitat microbiològica apropiat per a l'ús previst.

Independentment de les diferències entre les bugaderies, els processos o els productes utilitzats, tots els tèxtils que arriben a una bugaderia potencialment contaminats, han d'assolir i mantenir una qualitat microbiològica adequada fins al punt que el control es transfereix a l'usuari.

La certificació en Bugaderia - Control de la Biocontaminació és garantia que el tèxtil processat i lliurat a l'usuari té un nivell de qualitat microbiològica apropiat per a l'ús previst. A més l'organització, estableix una sistemàtica de control que millora la gestió del procés.

Aquesta norma s'aplica a qualsevol bugaderia o organització que tingui un cicle de bugaderia i altres activitats en què els tèxtils romanguin sota el control de la bugaderia, potencialment des de la recollida fins a l'entrega al client.

​La certificació UNE-EN 14065 és totalment integrable amb la norma ISO 9001 Sistema de gestió de qualitat.

​Una vegada superat el procés d'Auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE-EN 14065 Sistema de control de la biocontaminació per a tèxtils tractats a la bugaderia, l'organització obté:

  • Certificat AENOR CONFORM d'UNE-EN 14065 Sistema de control de la biocontaminació per a tèxtils tractats a la bugaderia
  • Llicència d'ús de la Marca AENOR CONFORM- “Bugaderia Control Biocontaminació”.
  • A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

conform_lavan-control-biocontaminacion
AENOR és pionera en aquesta certificació a Espanya i el 2018 ha certificat les primeres empreses basant-se en la norma UNE-EN 14065 de Sistema de Control de la Biocontaminació per a tèxtils tractats en bugaderia.